12 07, 2023

30 AUGUSTUS – ANC GESTIG EN DIE “NATURELLEN GROND WET” AANGENEEM

2023-07-12T14:35:35+02:00

ANC GESTIG EN DIE “NATURELLEN GROND WET” AANGENEEM Die rasseteenstelling was een van die sake wat die afgevaardigdes na die Nasionale Konvensie verdeel het. Feitlik alle verteenwoordigers van Transvaal, die Vrystaat en Natal was teen die verlening van algemene stemreg aan swart

30 AUGUSTUS – ANC GESTIG EN DIE “NATURELLEN GROND WET” AANGENEEM2023-07-12T14:35:35+02:00
12 07, 2023

29 AUGUSTUS – AFRIKANERS KAN IN HOLLANDS EKSAMEN SKRYF

2023-07-12T14:33:02+02:00

AFRIKANERS KAN IN HOLLANDS EKSAMEN SKRYF Die taalartikel het ná Uniewording ’n belangrike gevolg vir skool- en universiteitseksamens gehad, en daardeur op die duur ook vir die onderrigmedium van albei. In 1911, 1912 en 1916 is Hollands vir die een sertifikaat na

29 AUGUSTUS – AFRIKANERS KAN IN HOLLANDS EKSAMEN SKRYF2023-07-12T14:33:02+02:00
12 07, 2023

28 AUGUSTUS – DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA KOM TOT STAND

2023-07-12T14:29:57+02:00

DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA KOM TOT STAND Die Britse regering het lord Gladstone aangewys as die eerste Goewerneur-generaal van die Unie – die verteenwoordiger van die Britse koning. Gladstone was die seun van die Britse staatsman wat in 1881 die vryheid van

28 AUGUSTUS – DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA KOM TOT STAND2023-07-12T14:29:57+02:00
12 07, 2023

27 AUGUSTUS – UNIE EN AKADEMIE ERKEN “HOLLANDS”

2023-07-12T14:27:21+02:00

UNIE EN AKADEMIE ERKEN “HOLLANDS” Die taalbepaling is op 20 September 1909 vasgelê in die South Africa Act/An Act to constitute the Union of South Afric, ’n wet van die Britse Parlement. Artikel 137 van die Uniegrondwet lui dat “both the English

27 AUGUSTUS – UNIE EN AKADEMIE ERKEN “HOLLANDS”2023-07-12T14:27:21+02:00
12 07, 2023

26 AUGUSTUS – GELYKE TAALREGTE VIR AFRIKAANS- EN ENGELSSPREKENDES

2023-07-12T14:24:18+02:00

GELYKE TAALREGTE VIR AFRIKAANS- EN ENGELSSPREKENDES Die strydvaardige Afrikanernasionaliste kon in 1908 ’n oorwinning van groot betekenis behaal. Daardeur kon hulle die ontwikkeling van Afrikaans en later indirek ook dié van die Afrikatale in die 20ste eeu positief beïnvloed. Dit het gebeur

26 AUGUSTUS – GELYKE TAALREGTE VIR AFRIKAANS- EN ENGELSSPREKENDES2023-07-12T14:24:18+02:00
12 07, 2023

25 AUGUSTUS – DIE EERSTE SPRINGBOKKE

2023-07-12T14:21:15+02:00

DIE EERSTE SPRINGBOKKE Afrikaners het soveel van rugby gehou dat byna tweederdes van die eerste Springbokspan na Brittanje in 1906 Afrikaanssprekend was.Die eerste rugbywedstryd in die land het op 23 Augustus 1862 in Kaapstad plaasgevind tussen burgerlike en militêre spelers, wat almal

25 AUGUSTUS – DIE EERSTE SPRINGBOKKE2023-07-12T14:21:15+02:00
12 07, 2023

24 AUGUSTUS – MOEDERTAALONDERRIG VIR DIE GEWESE REPUBLIEKE

2023-07-12T14:18:34+02:00

MOEDERTAALONDERRIG VIR DIE GEWESE REPUBLIEKE In albei die gewese republieke het Afrikanerpartye ná die toekenning van selfbestuur die oorwinning behaal. In Transvaal was dit Het Volk onder genl. Louis Botha. Dit het met 36 setels ’n absolute meerderheid verkry oor die Britsgesinde

24 AUGUSTUS – MOEDERTAALONDERRIG VIR DIE GEWESE REPUBLIEKE2023-07-12T14:18:34+02:00
12 07, 2023

23 AUGUSTUS – DIE DIALEKTE EN DIE STANDAARDTAAL

2023-07-12T14:16:07+02:00

DIE DIALEKTE EN DIE STANDAARDTAAL Die standaardtaal wat langsamerhand ontwikkel is, is gegrond op Oosgrensafrikaans. Waarom het sprekers van Kaapse Afrikaans en Oranjerivierafrikaans in die taalbeweging en die proses van standaardisering ontbreek?Dialekverskille korreleer dikwels met etniese verskille tussen die sprekers, en/of ’n

23 AUGUSTUS – DIE DIALEKTE EN DIE STANDAARDTAAL2023-07-12T14:16:07+02:00
12 07, 2023

22 AUGUSTUS – SKRYWERS EN JOERNALISTE SUKKEL BIETJIE MET DIE TAAL

2023-07-12T14:13:41+02:00

SKRYWERS EN JOERNALISTE SUKKEL BIETJIE MET DIE TAAL Nog voordat die eerste boeke verskyn het, het die taalyweraars ’n paar verenigings gestig. Op Woensdagaand 13 Desember 1905 het sowat dertig mense in De Volkstem-gebou die Afrikaanse Taalgenootskap gestig, met NM Hoogenhout as

22 AUGUSTUS – SKRYWERS EN JOERNALISTE SUKKEL BIETJIE MET DIE TAAL2023-07-12T14:13:41+02:00
Go to Top