26 06, 2023

1 FEBRUARIE – BOEREKOS EN SMULPAPE

2023-06-26T11:05:57+02:00

1 FEBRUARIE - BOEREKOS EN SMULPAPE Die nedersetting aan die Kaap is begin onder meer om vars voedsel aan mense op die skepe te verskaf, en dit het in die 18de eeu dikwels gebeur dat besoekers uit Europa in die hospitaal beland

1 FEBRUARIE – BOEREKOS EN SMULPAPE2023-06-26T11:05:57+02:00
26 06, 2023

2 FEBRUARIE – SKIPBREUKE EN DIE HELD WOLTEMADE

2023-06-26T11:03:13+02:00

2 FEBRUARIE - SKIPBREUKE EN DIE HELD WOLTEMADE Bartolomeus Dias het die Kaap “Stormkaap” genoem, en die naam was gepas. Sedert 1500 het honderde skipbreuke aan die Suid-Afrikaanse kus voorgekom. In die nag van 17 op 18 Junie 1722 het sewe Nederlandse

2 FEBRUARIE – SKIPBREUKE EN DIE HELD WOLTEMADE2023-06-26T11:03:13+02:00
26 06, 2023

3 FEBRUARIE – VERKENNING VAN DIE LAND

2023-06-26T10:52:02+02:00

3 FEBRUARIE - VERKENNING VAN DIE LAND Kusskeepvaart het tot in die 19de eeu nodig gebly weens die gebrek aan goeie paaie. Die oudste pad in Suid-Afrika, die “wagenpad naar ’t bos”, het van die Kasteel af om Duiwelspiek en verby die

3 FEBRUARIE – VERKENNING VAN DIE LAND2023-06-26T10:52:02+02:00
26 06, 2023

4 FEBRUARIE – NUWE NAME VIR NUWE SAKE

2023-06-26T10:46:40+02:00

4 FEBRUARIE - NUWE NAME VIR NUWE SAKE Met die verkenning van die land en sy diere en plante het daar ’n behoefte aan nuwe name ontstaan. Soos reeds vermeld, is bestaande name soms oorgeneem. So is Kango ’n verminking van Khoi-woorde

4 FEBRUARIE – NUWE NAME VIR NUWE SAKE2023-06-26T10:46:40+02:00
26 06, 2023

5 FEBRUARIE – DIE LEWE IN DIE KOLONIE

2023-06-26T10:41:54+02:00

5 FEBRUARIE - DIE LEWE IN DIE KOLONIE Heel dikwels moes Afrikanervroue maar alleen die boerdery behartig as hulle mans dood was. Die kinders van die grensboer was ook al jonk selfstandig. Sommige dogters het getrou op 14 of 15, en seuns

5 FEBRUARIE – DIE LEWE IN DIE KOLONIE2023-06-26T10:41:54+02:00
26 06, 2023

6 FEBRUARIE – KERKLIKE LEWE AAN DIE KAAP

2023-06-26T10:38:29+02:00

6 FEBRUARIE - KERKLIKE LEWE AAN DIE KAAP Hoewel Afrikaners in die binneland nie veel gelees het nie, was daar een boek waaruit die meeste elke dag gelees het en wat byna in alle gesinne te vinde was: die Bybel. ’n Amptelike

6 FEBRUARIE – KERKLIKE LEWE AAN DIE KAAP2023-06-26T10:38:29+02:00
26 06, 2023

7 FEBRUARIE – ’N GROOT KAAPSE PREDIKER

2023-06-26T10:35:35+02:00

7 FEBRUARIE - ’N GROOT KAAPSE PREDIKER ’n Paar vroeë predikante wat baie vir die Afrikaners beteken het, was W van Gendt, JP Serrurier, HC Vos, Meent Borcherds en HR van Lier. Laasgenoemde was een van die mees besondere figure uit die

7 FEBRUARIE – ’N GROOT KAAPSE PREDIKER2023-06-26T10:35:35+02:00
26 06, 2023

8 FEBRUARIE – DIE PIËTISME BREI UIT

2023-06-26T10:31:31+02:00

8 FEBRUARIE - DIE PIËTISME BREI UIT Michiel Christian Vos was die geestelike opvolger van Van Lier. Hy is in 1759 aan die Kaap gebore. Hy het jonk getrou om sy erfgeld in die hande te kon kry en sodoende vir predikant

8 FEBRUARIE – DIE PIËTISME BREI UIT2023-06-26T10:31:31+02:00
26 06, 2023

9 FEBRUARIE – EERSTE DEMOKRATIESE OPVATTINGS

2023-06-26T10:28:51+02:00

9 FEBRUARIE - EERSTE DEMOKRATIESE OPVATTINGS Die sendingywer wat in die 18de eeu in Europa ontstaan het, was een van die nuwe stromings waarmee die Afrikaners aan die einde van die eeu sou kennis moes maak. Die tweede was nuwe opvattings oor

9 FEBRUARIE – EERSTE DEMOKRATIESE OPVATTINGS2023-06-26T10:28:51+02:00
26 06, 2023

10 FEBRUARIE – REGSTELSEL EN KERK VERSTERK POSISIE VAN AFRIKANERVROU

2023-06-26T10:25:17+02:00

10 FEBRUARIE - REGSTELSEL EN KERK VERSTERK POSISIE VAN AFRIKANERVROU Afrikanervroue het reeds van vroeg af in die Suid-Afrikaanse samelewing as sterk persoonlikhede na vore getree. Die reeds aangehaalde Duitser, OF Mentzel, wat in die 1730erjare aan die Kaap was, het die

10 FEBRUARIE – REGSTELSEL EN KERK VERSTERK POSISIE VAN AFRIKANERVROU2023-06-26T10:25:17+02:00
Go to Top