26 06, 2023

11 FEBRUARIE – DIE AGTERUITGANG VAN NEDERLAND

2023-06-26T10:22:40+02:00

11 FEBRUARIE - DIE AGTERUITGANG VAN NEDERLAND Die Kaap kon ’n lang tyd Hollands bly omdat Nederland in die 17de eeu so ’n sterk seemoondheid was en omdat die Kaap nog nie veel waarde gehad het nie. Die Weste het nog nie

11 FEBRUARIE – DIE AGTERUITGANG VAN NEDERLAND2023-06-26T10:22:40+02:00
26 06, 2023

12 FEBRUARIE – HERLEWING VAN DIE BOUKUNS

2023-06-26T10:07:58+02:00

12 FEBRUARIE - HERLEWING VAN DIE BOUKUNS Hoewel die einde van die Hollandse tyd nadergekom het, was die 1780erjare vet jare vir die Kaap, eers weens die teenwoordigheid van ’n Franse garnisoen en daarna die spandabelheid van die bewind. Goewerneur Jacob van

12 FEBRUARIE – HERLEWING VAN DIE BOUKUNS2023-06-26T10:07:58+02:00
26 06, 2023

13 FEBRUARIE – DIE EERSTE BOTSING TUSSEN WIT EN SWART

2023-06-26T10:05:14+02:00

13 FEBRUARIE - DIE EERSTE BOTSING TUSSEN WIT EN SWART Terwyl die inwoners van Kaapstad in weelde geleef het, het die grensboere bitter swaar gekry as gevolg van ’n nuwe bedreiging vir hul voortbestaan. Dit was die tweede groot bedreiging wat die

13 FEBRUARIE – DIE EERSTE BOTSING TUSSEN WIT EN SWART2023-06-26T10:05:14+02:00
26 06, 2023

14 FEBRUARIE – OPSTAND IN GRAAFF-REINET

2023-06-26T10:02:32+02:00

14 FEBRUARIE - OPSTAND IN GRAAFF-REINET Die bewindhebbers aan die Kaap was geneig om op ’n ander manier na die swart mense te kyk as die grensbewoners. Onder invloed van die Franse filosoof Jean Jacques Rousseau het die mense van Europa aan

14 FEBRUARIE – OPSTAND IN GRAAFF-REINET2023-06-26T10:02:32+02:00
26 06, 2023

15 FEBRUARIE – OPSTAND TE MIDDE VAN ’N BUITELANDSE BEDREIGING

2023-06-26T09:58:59+02:00

15 FEBRUARIE - OPSTAND TE MIDDE VAN ’N BUITELANDSE BEDREIGING Twee dae nadat die Graaff-Reinetters die gesag van die Kompanjie verwerp het, het ook Swellendam op 18 Junie 1795 in opstand gekom. Heel waarskynlik was daar vooraf samesprekings, want die Graaff-Reinetters het

15 FEBRUARIE – OPSTAND TE MIDDE VAN ’N BUITELANDSE BEDREIGING2023-06-26T09:58:59+02:00
26 06, 2023

16 FEBRUARIE – OORGAWE EN ’N SELFMOORD

2023-06-26T09:56:41+02:00

16 FEBRUARIE - OORGAWE EN ’N SELFMOORD ’n Amerikaanse skip het op 28 Junie 1795 die nuus gebring dat die State-Generaal alle Nederlanders, ook in die kolonies, van hul eed van trou aan die Prins onthef. Dit het geïmpliseer dat hulle die

16 FEBRUARIE – OORGAWE EN ’N SELFMOORD2023-06-26T09:56:41+02:00
26 06, 2023

17 FEBRUARIE – OPTREDES TEEN AFRIKANERS

2023-06-26T09:53:59+02:00

17 FEBRUARIE - OPTREDES TEEN AFRIKANERS Europa was nog in oorlog gewikkel, en aangesien die Kaap met behulp van die Britse leër en vloot verower is, was die gesag vir eers in die hande van admiraal GK Elphinstone en genls.-maj. A Clarke

17 FEBRUARIE – OPTREDES TEEN AFRIKANERS2023-06-26T09:53:59+02:00
26 06, 2023

18 FEBRUARIE – LADY ANNE BARNARD BESOEK DIE BOERE

2023-06-26T08:32:14+02:00

18 FEBRUARIE - LADY ANNE BARNARD BESOEK DIE BOERE John Barrow se tydgenoot, lady Anne Barnard, het heelwat in Suid-Afrika gereis. Aangesien lady Macartney nie met haar eggenoot, die goewerneur, saamgekom het Kaap toe nie, is die amptelike gesellighede in lady Anne

18 FEBRUARIE – LADY ANNE BARNARD BESOEK DIE BOERE2023-06-26T08:32:14+02:00
26 06, 2023

19 FEBRUARIE – BOER EN BRIT: VERSOENING EN VERSET

2023-06-26T08:27:43+02:00

19 FEBRUARIE - BOER EN BRIT: VERSOENING EN VERSET Die meerderheid Kapenaars was in 1795 afsydig van die Engelse. Een van die Britse gesagvoerders, JH Craig, skryf op 22 September 1795 dat, behalwe ’n halfdosyn of wat van die handelaars en hoë

19 FEBRUARIE – BOER EN BRIT: VERSOENING EN VERSET2023-06-26T08:27:43+02:00
26 06, 2023

20 FEBRUARIE – KAAP KRY SY EERSTE KOERANT

2023-06-26T08:23:41+02:00

20 FEBRUARIE - KAAP KRY SY EERSTE KOERANT Die Kaap het tot in 1800 geen eie koerant of tydskrif gehad nie. Nuus oor die Amerikaanse vryheidsoorlog of die Franse Revolusie moes die Kapenaars kry uit oorsese nuusblaaie of briewe, of verneem van

20 FEBRUARIE – KAAP KRY SY EERSTE KOERANT2023-06-26T08:23:41+02:00
Go to Top