12 07, 2023

30 JUNIE – PRES. KRUGER VERLAAT TRANSVAAL

2023-07-12T11:00:44+02:00

PRES. KRUGER VERLAAT TRANSVAAL Pres. Kruger was sedert sy vertrek uit Pretoria saam met sy huishouding by Waterval-Onder, omdat Machadodorp te koud vir hom was. Die regering het op Machadodorp gebly en staatsekretaris FW Reitz het elke dag per trein heen en

30 JUNIE – PRES. KRUGER VERLAAT TRANSVAAL2023-07-12T11:00:44+02:00
12 07, 2023

29 JUNIE – RAMP IN DIE BRANDWATERKOM

2023-07-12T10:58:16+02:00

RAMP IN DIE BRANDWATERKOM Twee van die grootste terugslae wat die republikeinse magte in 1900 getref het, was die oorgawe van genl. Piet Cronjé by Paardeberg op 27 Februarie en dié van oudhoofkommandant Marthinus Prinsloo in die Brandwaterkom op 29 Julie. Ds.

29 JUNIE – RAMP IN DIE BRANDWATERKOM2023-07-12T10:58:16+02:00
12 07, 2023

28 JUNIE – VOORTSETTING VAN OORLOG IN WEEGSKAAL

2023-07-12T10:55:33+02:00

VOORTSETTING VAN OORLOG IN WEEGSKAAL Die opskrif hierbo is ook die opskrif van die “hoofberig” van Jackie Grobler se Oorlog-Beeld van 9 Junie 1900. Die eerste twee sinne van die berig, afkomstig van Machadodorp, lui: “Die Transvaalse owerhede was hierdie week op

28 JUNIE – VOORTSETTING VAN OORLOG IN WEEGSKAAL2023-07-12T10:55:33+02:00
12 07, 2023

27 JUNIE – DIE “KRUGER-MILJOENE”

2023-07-12T10:52:47+02:00

DIE “KRUGER-MILJOENE” Wat het intussen geword van Transvaal se munt- en goudvoorraad van tussen £400 000 en £500 000? Lord Roberts het drie dae in Johannesburg vertoef voordat hy na Pretoria opgeruk het. ’n Paar honderd Boere het tot Maandag 4 Junie

27 JUNIE – DIE “KRUGER-MILJOENE”2023-07-12T10:52:47+02:00
12 07, 2023

26 JUNIE – DIE VAL VAN PRETORIA

2023-07-12T10:50:01+02:00

DIE VAL VAN PRETORIA Ná die verowering van Bloemfontein het Roberts ’n paar weke daar vertoef sodat die Britse magte kon uitrus. Met ’n oorweldigende mag het hy op 3 Mei na Pretoria begin opruk. Op 12 Mei was die Britse magte

26 JUNIE – DIE VAL VAN PRETORIA2023-07-12T10:50:01+02:00
12 07, 2023

25 JUNIE – DE WET LAAT DIE BURGERS MOED SKEP

2023-07-12T10:47:25+02:00

DE WET LAAT DIE BURGERS MOED SKEP Die burgers het by tye dapper weerstand gebied, veral by die Slag van Driefontein (ongeveer 60 km wes van Bloemfontein) op 10 Maart 1900, waar genl. De la Rey die bevelvoerder was. Maar lord Roberts

25 JUNIE – DE WET LAAT DIE BURGERS MOED SKEP2023-07-12T10:47:25+02:00
12 07, 2023

24 JUNIE – ’N WIT VLAG OP MAJUBADAG

2023-07-12T10:44:47+02:00

’N WIT VLAG OP MAJUBADAG Die toestand in Cronjé se laer was ellendig. Dae aaneen het die Britse kanonne ’n dodelike hael van liddietbomme op die laer gewerp en Cronjé kon die vuur nie eers beantwoord nie omdat sy kanonne stukkend geskiet

24 JUNIE – ’N WIT VLAG OP MAJUBADAG2023-07-12T10:44:47+02:00
12 07, 2023

22 JUNIE – BRITTE VERNEDER DEUR DIE “BLACK WEEK”

2023-07-12T10:39:07+02:00

BRITTE VERNEDER DEUR DIE “BLACK WEEK” Ná die “Black Week” het miljoene Britte so vernederd gevoel soos maar selde in die geskiedenis van hul volk, skryf GD Scholtz. In hul imperialistiese oë het die Britte hulleself gesien as die uitverkorenes van die

22 JUNIE – BRITTE VERNEDER DEUR DIE “BLACK WEEK”2023-07-12T10:39:07+02:00
12 07, 2023

21 JUNIE – MAGERSFONTEIN

2023-07-12T10:36:25+02:00

MAGERSFONTEIN Omdat genl. De la Rey sy seun moes begrawe, was hy nie op die krygsraadsvergadering waarop genl. Cronjé en kmdt. J Prinsloo besluit het om die burgers 16 km te laat terugval tot by Spytfontein, en hulle nie in te grawe

21 JUNIE – MAGERSFONTEIN2023-07-12T10:36:25+02:00
Go to Top