12 07, 2023

30 SEPTEMBER – DIE FAK EN “DIE FAK”

2023-07-12T16:21:51+02:00

DIE FAK EN “DIE FAK” Hoewel Afrikaans amptelik erken is, is dit nog oral in die handel en staatsdiens afgeskeep. Daarop het ’n groep Johannesburgse Afrikaners gewys wat in 1929 in die pers betoog het dat die verengelsing nie gekeer kon word

30 SEPTEMBER – DIE FAK EN “DIE FAK”2023-07-12T16:21:51+02:00
12 07, 2023

29 SEPTEMBER – STEMREG VIR VROUE

2023-07-12T16:19:40+02:00

STEMREG VIR VROUE Wit vroue bo 21 jaar het op 19 Mei 1930 stemreg gekry nadat ’n gekose komitee van die Volksraad in 1926 aanbeveel het dat hulle kan stem. Verskeie vroueverenigings het hulle daarvoor beywer, onder meer die Women’s Enfranchisement

29 SEPTEMBER – STEMREG VIR VROUE2023-07-12T16:19:40+02:00
12 07, 2023

27 SEPTEMBER – AFRIKAANS WORD ’N AMPTELIKE TAAL

2023-07-12T16:07:26+02:00

AFRIKAANS WORD ’N AMPTELIKE TAAL Die erkenning van Afrikaans as onderwystaal op skool was ’n groot stap in die amptelike erkenning van Afrikaans (kyk by 4 September). ’n Volgende stap het in 1918 gevolg. Die Volksraad het ’n voorstel van JHH de

27 SEPTEMBER – AFRIKAANS WORD ’N AMPTELIKE TAAL2023-07-12T16:07:26+02:00
12 07, 2023

25 SEPTEMBER – BYNA “ROOI REVOLUSIE” AAN DIE RAND

2023-07-12T15:54:05+02:00

BYNA “ROOI REVOLUSIE” AAN DIE RAND 'n“Bolsjewistiese komplot,” “Rooi terreur,” ’n “Rooi opstand”. Só het SAP- en NP-politici en die Randse Engelse pers dit genoem – die Randse staking van 1922. Smuts het die staking die “Rooi Revolusie” genoem. Die revolusionêre lied,

25 SEPTEMBER – BYNA “ROOI REVOLUSIE” AAN DIE RAND2023-07-12T15:54:05+02:00
12 07, 2023

23 SEPTEMBER – SUID-AFRIKA EN DIE “GROOT OORLOG”

2023-07-12T15:48:18+02:00

SUID-AFRIKA EN DIE “GROOT OORLOG” Totdat die Tweede Wêreldoorlog sy naam gekry het, was die Eerste Wêreldoorlog bekend gestaan as die “Groot Oorlog” (of “Volkere-oorlog”). Maar die oorlog het Afrikaans indirek bevorder. Nadat die Rebellie onderdruk is, het Suid-Afrika Duits-Suidwes-Afrika in besit

23 SEPTEMBER – SUID-AFRIKA EN DIE “GROOT OORLOG”2023-07-12T15:48:18+02:00
12 07, 2023

22 SEPTEMBER – AFRIKAANS WORD UNIVERSITEITSTAAL

2023-07-12T15:45:41+02:00

AFRIKAANS WORD UNIVERSITEITSTAAL Die Universiteite van Kaapstad, Stellenbosch en Suid-Afrika het op 2 April 1918 tot stand gekom. Laasgenoemde het ses samestellende universiteitskolleges gehad: die Rhodes-, Hugenote-, Grey-, Natalse en Transvaalse Universiteitskolleges, en die SA School of Mines and Technology. In 1921

22 SEPTEMBER – AFRIKAANS WORD UNIVERSITEITSTAAL2023-07-12T15:45:41+02:00
12 07, 2023

21 SEPTEMBER – JAN MARAIS SE GELD MAAK UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH MOONTLIK

2023-07-12T15:42:58+02:00

JAN MARAIS SE GELD MAAK UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH MOONTLIK Engels was lank die enigste of vernaamste onderwysmedium maar langsamerhand het Nederlands en Afrikaans ook onderrigtaal geword. Engelse enkelmediumskole was al meer as ’n eeu iets algemeens; Afrikaanse enkelmediumskole het stadig maar seker

21 SEPTEMBER – JAN MARAIS SE GELD MAAK UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH MOONTLIK2023-07-12T15:42:58+02:00
Go to Top