21 06, 2024

DIE HILL-ORREL, GRAHAMSTAD

2024-06-21T10:28:14+02:00

DIE HILL-ORREL, GRAHAMSTAD Aan die onderkant van Markstraat is die klein Wesleyaanse kerkie geleë en hierin staan ’n bekoorlike orreltjie van buitengewoon antikwariese waarde. Dit is ongetwyfeld die eerste pyporrel wat in die Oostelike Provinsie ingevoer is en is tussen die

DIE HILL-ORREL, GRAHAMSTAD2024-06-21T10:28:14+02:00
21 06, 2024

“THE LOOK-OUT”, DIST. UITENHAGE

2024-06-21T10:13:29+02:00

“THE LOOK-OUT”, DIST. UITENHAGE Vanaf Port Elizabeth loop die nasionale pad byna reg noord en waar dit noordoos na Grahamstad swaai, is daar ’n gruispad wat verder noord loop na die Nasionale Addo-Olifantwildtuin. In die nabyheid van hierdie park op

“THE LOOK-OUT”, DIST. UITENHAGE2024-06-21T10:13:29+02:00
21 06, 2024

ENKELE SIMBOLIESE OSSEWATREK-GEDENKTEKENS

2024-06-21T07:46:14+02:00

ENKELE SIMBOLIESE OSSEWATREK-GEDENKTEKENS Op 16 Desember 1938 was dit presies honderd jaar na die gedenkwaardige Slag by Bloedrivier. Om daardie gebeurtenis en die Voortrekkergeskiedenis te herdenk, is twee eeufeesvierings beplan wat op die hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument in Pretoria en die

ENKELE SIMBOLIESE OSSEWATREK-GEDENKTEKENS2024-06-21T07:46:14+02:00
14 06, 2024

DIRK POSTMA (1818-1890)

2024-06-14T12:18:06+02:00

DIRK POSTMA (1818-1890) Ds. Dirk Postma was die eerste predikant van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika en die stigter en eerste hoogleraar van dié kerk se teologiese skool op Burgersdorp in die Oos-Kaap. Hy is op 10 Januarie 1818 in Dokkum in Friesland gebore en

DIRK POSTMA (1818-1890)2024-06-14T12:18:06+02:00
14 06, 2024

JLB Smith (1897-1968)

2024-06-14T11:04:27+02:00

JLB Smith (1897-1968) Prof. JLB Smith was ’n Suid-Afrikaanse igtoloog, organiese sielkundige en professor. James Leonard Brierly Smith is op 26 September 1897 op Graaff-Reinet gebore. Hy het op Noupoort, De Aar en Aliwal-Noord skoolgegaan voordat hy in 1914 aan die Diocesan College in Rondebosch

JLB Smith (1897-1968)2024-06-14T11:04:27+02:00
14 06, 2024

JH PIERNEEF (1886-1957)

2024-06-14T10:13:05+02:00

JH PIERNEEF (1886-1957) JH Pierneef was ’n bekende Suid-Afrikaanse landskapskunstenaar wat beskou word as een van die beste ou Suid-Afrikaanse meesters. Jacob Hendrik Pierneef is op 13 Augustus 1886 in Pretoria gebore. Sy pa, Gerrit Pierneef, was ’n meesterbouer van Nederlandse herkoms en sy ma,

JH PIERNEEF (1886-1957)2024-06-14T10:13:05+02:00
14 06, 2024

JAC CONRADIE (1900-1987)

2024-06-14T09:58:07+02:00

JAC CONRADIE (1900-1987) Ds. Jac Conradie was die voorsitter van die uitvoerende raad van die Reddingsdaadbond en lid van die bestedingskomitee van die Reddingsdaadfonds. Jacobus de la Rey Conradie is op 1 Januarie 1900 op Klerksdorp gebore en het sy skoolopleiding op Lichtenburg ontvang. Daarna

JAC CONRADIE (1900-1987)2024-06-14T09:58:07+02:00
15 05, 2024

TOTIUS (1877-1953)

2024-05-15T10:55:20+02:00

TOTIUS (1877-1953) Totius was ’n Afrikaanse digter, predikant en hoogleraar wat veral vir sy aandeel in die vertaling van die Bybel in Afrikaans en vir sy Psalmberymings onthou sal word. Jacob Daniël du Toit is op 21 Februarie 1877 in Paarl gebore en het sy

TOTIUS (1877-1953)2024-05-15T10:55:20+02:00
15 05, 2024

TIELMAN ROOS (1879-1935)

2024-05-15T10:45:33+02:00

TIELMAN ROOS (1879-1935) Tielman Roos was ’n Suid-Afrikaanse politikus, advokaat, regter en kabinetsminister. Tielman Johannes de Villiers Roos is op 8 Mei 1879 in Kaapstad gebore. Hy is as regsgeleerde opgelei en het in 1902 na Transvaal verhuis. Hier het hy leier van die Nasionale

TIELMAN ROOS (1879-1935)2024-05-15T10:45:33+02:00
15 05, 2024

JOHANNES VAN MELLE (1887-1953)

2024-05-15T10:40:37+02:00

JOHANNES VAN MELLE (1887-1953) Johannes van Melle was ’n Nederlandse en Suid-Afrikaanse skrywer. Hy is op 11 Februarie 1887 in die Nederlandse dorp Goes gebore en het in 1906 na Suid-Afrika gekom waar hy in die distrikte Wakkerstroom en Bronkhorstspruit skoolgehou het. Hy het in

JOHANNES VAN MELLE (1887-1953)2024-05-15T10:40:37+02:00
Go to Top