21 06, 2023

DIE GRONDWET VAN DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA, 1909

2023-06-21T06:36:44+02:00

DIE GRONDWET VAN DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA, 1909 Voor die Anglo-Boereoorlog was daar ’n sterk beweging vir eenwording tussen die vier “blanke gebiede”, die kolonies van Kaap en Natal, en die twee Boererepublieke van Transvaal en die Vrystaat. Dit het nie tot

DIE GRONDWET VAN DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA, 19092023-06-21T06:36:44+02:00
21 06, 2023

FRAGMENT VAN GENERAAL HERTZOG SE DE WILDT-TOESPRAAK, 7 DESEMBER 1912

2023-06-21T06:33:57+02:00

FRAGMENT VAN GENERAAL HERTZOG SE DE WILDT-TOESPRAAK, 7 DESEMBER 1912 Afrikaners het uit die staanspoor die belangrikste poste in die Unie van Suid-Afrika beklee, tot groot frustrasie van die groot groep Britsgesinde ekstremiste. Tog het dié Afrikaners verskil oor hulle eie plek

FRAGMENT VAN GENERAAL HERTZOG SE DE WILDT-TOESPRAAK, 7 DESEMBER 19122023-06-21T06:33:57+02:00
21 06, 2023

DR. D.F. MALAN SE TOESPRAAK MET DIE OOG OP DIE ERKENNING VAN AFRIKAANS AS AMPTELIKE TAAL, 8 MEI 1925

2023-06-21T06:29:13+02:00

D.F. MALAN SE TOESPRAAK MET DIE OOG OP DIE ERKENNING VAN AFRIKAANS AS AMPTELIKE TAAL,              8 MEI 1925 Die grondwet het gelyke regte vir Afrikaners en Engelse beloof, maar met die kulturele agterstand van Afrikaners,

DR. D.F. MALAN SE TOESPRAAK MET DIE OOG OP DIE ERKENNING VAN AFRIKAANS AS AMPTELIKE TAAL, 8 MEI 19252023-06-21T06:29:13+02:00
21 06, 2023

DIE BALFOUR-VERKLARING GEE SOEWEREINE ONAFHANKLIKHEID AAN DIE UNIE, 1926

2023-06-21T05:58:47+02:00

DIE BALFOUR-VERKLARING GEE SOEWEREINE ONAFHANKLIKHEID AAN DIE UNIE, 1926 Met ’n verkiesingsoorwinning in 1924 het generaal Hertzog het Eerste Minister in die plek van generaal Smuts geword. Vir hom was dit uiters belangrik dat die onafhanklikheid wat Suid-Afrika toenemend geniet het, ook

DIE BALFOUR-VERKLARING GEE SOEWEREINE ONAFHANKLIKHEID AAN DIE UNIE, 19262023-06-21T05:58:47+02:00
21 06, 2023

VOORWOORD TOT VERSLAG VAN DIE VOLKSKONGRES OOR ARMBLANKES

2023-06-21T05:38:30+02:00

VOORWOORD TOT VERSLAG VAN DIE VOLKSKONGRES OOR ARMBLANKES Reeds voor die Anglo-Boereoorlog was armoede onder Afrikaners ’n toenemende probleem. Met ekstensiewe boerdery as enigste beroep, ’n weersin om in ander se diens te tree en beperkte grond, was dit net ’n kwessie

VOORWOORD TOT VERSLAG VAN DIE VOLKSKONGRES OOR ARMBLANKES2023-06-21T05:38:30+02:00
21 06, 2023

DIE OOP GESPREK

2023-06-21T05:21:13+02:00

DIE OOP GESPREK ’n Merkwaardige verskynsel was die intellektuele diepte wat Afrikaners se kultuurlewe, veral in sekere kringe, bereik het. So ’n groep was die “Dertigers”, ’n groep Kaapse skrywers wat in die 1930′s aktief geraak het. Onder hulle was NP van

DIE OOP GESPREK2023-06-21T05:21:13+02:00
Go to Top