16 08, 2023

31 AUGUSTUS

2024-04-02T14:22:46+02:00

31 AUGUSTUS GEBEURE 1900 – Anglo-Boereoorlog: Trein en soldate geroof Kommandant Danie Theron roof ’n trein en 30 soldate by Kliprivierstasie, naby die huidige Soweto. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Quaggafontein, Krugersdorp 1901 – Anglo-Boereoorlog: Tobias Smuts gedemoveer Kommandant Botha

31 AUGUSTUS2024-04-02T14:22:46+02:00
16 08, 2023

30 AUGUSTUS

2024-04-02T14:19:44+02:00

30 AUGUSTUS GEBEURE 1900 – Anglo-Boereoorlog: Krygsgevangenes vrygelaat Genl. Ben Viljoen laat ongeveer 2 000 Britse krygsgevangenes vry van die kamp by Nooitgedacht. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Beset Waterval-Boven en Waterval-Onder Die Britte onder generaal French beset Waterval-Boven en Waterval-Onder in

30 AUGUSTUS2024-04-02T14:19:44+02:00
16 08, 2023

29 AUGUSTUS

2023-08-24T16:14:34+02:00

29 AUGUSTUS GEBEURE 1848 – Geveg by Boomplaats Die republikeinsgesinde Trekkers tussen die Oranje- en Vaalrivier was gekant teen die anneksasie van die gebied deur sir Harry Smith vroeg in 1848. Op versoek van die Winburgers het Andries Pretorius met

29 AUGUSTUS2023-08-24T16:14:34+02:00
16 08, 2023

28 AUGUSTUS

2024-04-02T14:17:13+02:00

28 AUGUSTUS GEBEURE 1879 – Cetshwayo gevange geneem Cetshwayo, laaste van die groot Zoeloe-konings, word gevange geneem deur die Britte aan die einde van die Zoeloe-oorloë. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Presidente Steyn en Kruger beweeg na Nelspruit. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Kruger

28 AUGUSTUS2024-04-02T14:17:13+02:00
16 08, 2023

27 AUGUSTUS

2024-04-02T14:13:44+02:00

27 AUGUSTUS GEBEURE 1818 – Cradock in die Oos-Kaap gestig Die dorp Cradock is in die Oos-Kaap gestig. Een van Cradock se bekendste besienswaardighede is die Schreiner Huis-museum waar Olive Schreiner die skrywer van die boek The Story of an

27 AUGUSTUS2024-04-02T14:13:44+02:00
16 08, 2023

26 AUGUSTUS

2024-04-02T14:09:21+02:00

26 AUGUSTUS GEBEURE 1785 – Die distrik Graaff-Reinet is saamgestel 1879 – Die spoorlyn van Port Elizabeth bereik Graaff-Reinet 1901 – Anglo-Boereoorlog: Burgers gefusilleer Daniël Olewagen en Ignatius (Naas) Nel word deur ’n vuurpeloton vir verraad in die Kaapkolonie gefusilleer

26 AUGUSTUS2024-04-02T14:09:21+02:00
16 08, 2023

25 AUGUSTUS

2024-04-02T14:06:24+02:00

25 AUGUSTUS GEBEURE 1685 – Kommandeur Simon van der Stel vertrek op sy lang reis na Namakwaland 1900 – Anglo-Boereoorlog: Ontmoeting met Kruger President Steyn kom by Waterval-Onder aan om president Kruger te ontmoet. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Kalkfontein,

25 AUGUSTUS2024-04-02T14:06:24+02:00
16 08, 2023

24 AUGUSTUS

2024-04-02T14:03:54+02:00

24 AUGUSTUS GEBEURE 1572 – Barholomeusnag Die Bartholomeusnag of Bloedbruilof was in 1572, toe duisende Protestante in Parys byeengekom het om die huwelik van Magaretha van Valois met Hendrik van Bourbon te vier. Baie Franse Rooms-Katolieke het gevrees dat hierdie

24 AUGUSTUS2024-04-02T14:03:54+02:00
16 08, 2023

23 AUGUSTUS

2023-08-24T16:02:15+02:00

23 AUGUSTUS GEBEURE 1661 – Toekenning van plase beperk Die Here XVII beveel Jan Van Riebeeck om die toekenning van plase aan die Kaap te beperk tot beamptes wat wou boer, om die aantal Vryburgers so min as moontlik te

23 AUGUSTUS2023-08-24T16:02:15+02:00
16 08, 2023

22 AUGUSTUS

2024-04-02T14:00:38+02:00

22 AUGUSTUS GEBEURE 1650 – Die Here XVII besluit om verversingspos aan die Kaap te stig Hierdie besluit het gelei tot die vestiging van die blankes in Suid-Afrika. Verskeie geografiese en politieke faktore het gelei tot hierdie belangrike besluit. Vir

22 AUGUSTUS2024-04-02T14:00:38+02:00
Go to Top