14 08, 2023

30 APRIL

2024-01-15T14:15:06+02:00

30 APRIL GEBEURE 1845 – Slag van Swartkoppies Adam Kok III was hoofman oor die Griekwas in die Philippolis-omgewing gedurende 1837. Voortrekkers het geleidelik die gebied bekend as die Trans-Oranje (tussen die Oranje en Rietrivier) begin binnetrek. Die sendeling John

30 APRIL2024-01-15T14:15:06+02:00
14 08, 2023

29 APRIL

2024-01-15T14:11:47+02:00

29 APRIL GEBEURE 1875 – Die Tweede Dorslandtrek begin Teen die tyd het ’n aantal Transvaalse Boere begin om Transvaal te verlaat op soek na ’n beter tuiste iewers in die onbekende binneland. Die eerste trekgroep het onder leiding van

29 APRIL2024-01-15T14:11:47+02:00
14 08, 2023

28 APRIL

2024-01-15T14:09:40+02:00

28 APRIL GEBEURE 1805 – Die Strooidakkerk is ingewy ’n Klein, swakgeboude kerkie wat uit 1718 dateer, was teen die einde van die 18de eeu onvoldoende vir die NG Gemeente in die Paarl. Die pragtige orrelgalery ontwerp deur die beeldhouer,

28 APRIL2024-01-15T14:09:40+02:00
14 08, 2023

27 APRIL

2024-01-15T14:07:36+02:00

27 APRIL GEBEURE 1902 – Anglo-Boereoorlog: FH Bosch kom te sterwe Burger FH Bosch was ’n sestienjarige (penkop) krygsgevangene op Bermuda gedurende die oorlog. Hy probeer op hierdie dag om te ontvlug. Hy word egter tydens die poging noodlottig gewond

27 APRIL2024-01-15T14:07:36+02:00
14 08, 2023

26 APRIL

2024-01-15T14:05:19+02:00

26 APRIL GEBEURE 1679 – Kasteel voltooi Die Kasteel De Goede Hoop is die oudste bestaande gebou uit die blanke vestigingstyd in Suid-Afrika. Bouwerk aan die Kasteel het in 1666, onder die bewind van kommandeur Zacharias Wagenaar, begin. Dit moes

26 APRIL2024-01-15T14:05:19+02:00
14 08, 2023

25 APRIL

2024-01-15T14:03:10+02:00

25 APRIL GEBEURE 1804 – De Mist stig Uitenhage Die nuwe landdrosdistrik, Uitenhage, is na die kommissaris JA van Uitenhage de Mist genoem. Na ’n lang reis deur die kolonie tussen Oktober 1803 en Maart 1804 het die kommissaris besluit

25 APRIL2024-01-15T14:03:10+02:00
14 08, 2023

24 APRIL

2024-01-15T14:00:27+02:00

24 APRIL GEBEURE 1652 – In houthutte op strand Die vroue en kinders wat saam met Jan van Riebeeck aangekom het aan boord van die drie skepe, die Reijger, die Goede Hoop en die Drommedaris in Tafelbaai, word van die

24 APRIL2024-01-15T14:00:27+02:00
14 08, 2023

23 APRIL

2024-01-15T13:57:55+02:00

23 APRIL GEBEURE 1707 – Willem Adriaan van der Stel, goewerneur aan die Kaap, na Nederland teruggeroep 1803 – Jonkheer Gerard Beelaerts van Blokland kom uit Nederland aan in Simonstad as prokureur-generaal 1811 – George gestig Die Kaapse goewerneur, graaf

23 APRIL2024-01-15T13:57:55+02:00
14 08, 2023

22 APRIL

2024-01-15T13:54:40+02:00

22 APRIL GEBEURE 1819 – Slag van Grahamstad Die Slag van Grahamstad het op 22 April 1819 tydens die Vyfde Grensoorlog plaasgevind. 'n Xhosa-mag onder die bevel van Nxele is verslaan deur die Britse mag gelei deur lt.kol. Thomas Willshire.

22 APRIL2024-01-15T13:54:40+02:00
14 08, 2023

21 APRIL

2024-01-15T13:53:01+02:00

21 APRIL GEBEURE 1858 – David Livingstone kom in die Kaap aan David Livingstone kom in die Kaap aan vir sy bekende reise in die binneland van Afrika. 1897 – Alfred Milner word Hoë Kommissaris en Goewerneur van die Kaapprovinsie

21 APRIL2024-01-15T13:53:01+02:00
Go to Top