4 08, 2023

29 FEBRUARIE

2024-01-05T09:20:28+02:00

29 FEBRUARIE GEBEURE 1510 – D’Almeida gooi anker in “Tafelbaai” Don Francisco d’Almeida gooi op hierdie dag anker in ’n toekomstige Tafelbaai. Tesame het die vloot uit drie skepe bestaan, en was D’Almeida aan boord die Belem gewees. Van die

29 FEBRUARIE2024-01-05T09:20:28+02:00
4 08, 2023

28 FEBRUARIE

2024-01-05T09:17:15+02:00

28 FEBRUARIE GEBEURE 1706 – Adam Tas in hegtenis geneem In die nag van 27/28 Februarie 1706 is Adam Tas deur landdros Starrenburg in hegtenis geneem. Dit is belangrik om daarop te let dat Adam Tas in 1697 as vrye

28 FEBRUARIE2024-01-05T09:17:15+02:00
4 08, 2023

27 FEBRUARIE

2024-01-05T09:14:38+02:00

27 FEBRUARIE GEBEURE 1751 – Rijk Tulbagh word goewerneur aan die Kaap 1837 – Wet word gepubliseer ’n Wet, bekend as die “Cape of Good Hope Punishment Act” word op hierdie dag in die Government Gazette gepubliseer. In kort het

27 FEBRUARIE2024-01-05T09:14:38+02:00
4 08, 2023

26 FEBRUARIE

2024-01-05T09:11:19+02:00

26 FEBRUARIE GEBEURE 1852 – Die Birkenhead strand ’n Skip, die Birkenhead strand naby Danger Point. Aan boord was gewees 638 passasiers. Slegs 184 sou lewend aan die ramp ontkom. Die meerderheid passasiers aan boord was Britse soldate gewees. 1876

26 FEBRUARIE2024-01-05T09:11:19+02:00
4 08, 2023

25 FEBRUARIE

2024-01-05T09:09:05+02:00

25 FEBRUARIE GEBEURE 1660 – Heining om vee te beskerm Jan van Riebeeck besluit om ’n heining te plant sodat die inheemse volke nie gesteelde vee kan wegvoer nie. Oorblyfsels van hierdie heining is vandag nog te sien. 1727 –

25 FEBRUARIE2024-01-05T09:09:05+02:00
4 08, 2023

24 FEBRUARIE

2024-01-05T09:06:29+02:00

24 FEBRUARIE GEBEURE 1862 – Edenburg gestig Die dorp het onstaan as ’n kerkdorp van die Ned. Geref. Kerk en is aangelê op die plaas Rietfontein. Die dorpsinwoners het aanvanklik gevra dat die dorp vernoem moet word na ds. Andrew

24 FEBRUARIE2024-01-05T09:06:29+02:00
4 08, 2023

23 FEBRUARIE

2024-01-05T09:02:53+02:00

23 FEBRUARIE GEBEURE 1854 – Oranje-Vrystaat kom tot stand Nadat sir Harry Smith die gebied tussen die Oranje- en Vaalrivier tot die Oranjerivier-Soewereiniteit verklaar het, sou die Republikeinse Trekkers met die steun van Andries Pretorius tevergeefs by Boomplaats in Augustus

23 FEBRUARIE2024-01-05T09:02:53+02:00
4 08, 2023

22 FEBRUARIE

2024-01-05T08:59:34+02:00

22 FEBRUARIE GEBEURE 1707 – Stryd teen WA van der Stel gewen Die inwoners van Stellenbosch is in die nag van 22 Februarie 1707 uit hul slaap gewek deur ’n jong man wat te perd deur die stil strate gejaag

22 FEBRUARIE2024-01-05T08:59:34+02:00
4 08, 2023

21 FEBRUARIE

2024-01-05T08:57:15+02:00

21 FEBRUARIE GEBEURE 1657 – Eerste toekenning van grond aan Vryburgers aan die Kaap Op hierdie dag het die eerste “nege vrije luyden” grond aan die Kaap gekry. Die burgers kon hulle eie grond uitkies en is in twee kolonies

21 FEBRUARIE2024-01-05T08:57:15+02:00
4 08, 2023

20 FEBRUARIE

2024-01-05T08:53:13+02:00

20 FEBRUARIE GEBEURE 1656 – Jan van Riebeeck se seuntjie oorlede Anthony, die babaseuntjie van Jan en Maria van Riebeeck, het slegs twee maande oud geword. Omdat daar gedurende hierdie tyd geen predikant aan die Kaap was nie, het hy

20 FEBRUARIE2024-01-05T08:53:13+02:00
Go to Top