24 06, 2023

31 JANUARIE

2024-01-04T12:02:05+02:00

31 JANUARIE GEBEURE 1809 – Caledonrivier kry sy naam Luitenant-kolonel Richard Collins is deur graaf Caledon, goewerneur aan die Kaap (1807-1811), afgevaardig om die toenemende onrus in die binneland te ondersoek. Op 30 Januarie 1809 bereik hy die Oranjerivier. Daar

31 JANUARIE2024-01-04T12:02:05+02:00
24 06, 2023

30 JANUARIE

2024-01-04T12:00:27+02:00

30 JANUARIE GEBEURE 1661 – Pieter Cruythoff se ekspedisie verlaat die Kaap In die Dagregister van Jan van Riebeeck word op 30 Januarie 1661 aangeteken dat ’n ekspedisie bestaande uit twaalf man, onder leiding van Pieter Cruythoff, dié oggend die

30 JANUARIE2024-01-04T12:00:27+02:00
24 06, 2023

29 JANUARIE

2023-12-11T09:28:58+02:00

29 JANUARIE GEBEURE 1901 – Anglo-Boereoorlog: Slag by Modderfontein, Transvaal 1901 – Anglo-Boereoorlog Meyer de Kock, vredesafgevaardigde van die Britse magte word ter dood veroordeel. 1901 – Anglo-Boereoorlog Generaal Knox en kol. Pilcher val genl. De Wet by Tabaksberg aan.

29 JANUARIE2023-12-11T09:28:58+02:00
24 06, 2023

28 JANUARIE

2023-12-11T09:24:27+02:00

28 JANUARIE GEBEURE 1846 – Die Susan kom in die Kaap aan Die Susan, die eerste van 19 skepe wat 4 185 kontrak-immigrante binne vyf jaar na die Kaapkolonie sou bring, kom in die Kaap aan 1860 – Alie Brand

28 JANUARIE2023-12-11T09:24:27+02:00
24 06, 2023

27 JANUARIE

2023-08-02T09:27:22+02:00

27 JANUARIE GEBEURE 1861 – Ds. AJ Begemann word as die eerste predikant van Pretoria bevestig Op hierdie dag is ds. AJ Begemann, gebore op 15 Junie 1831 in Nederland, as eerste predikant van Pretoria in sy amp bevestig. Dit

27 JANUARIE2023-08-02T09:27:22+02:00
24 06, 2023

26 JANUARIE

2024-01-10T08:36:28+02:00

26 JANUARIE GEBEURE 1896 – Die Wellingtonse Opleidingskool, die voorloper van die latere onderwyserskollege, begin met sy klasse Die Onderwyskollege op Wellington is nie alleen die oudste onderwyserskollege in Suid-Afrika nie maar ook die grootste in die Kaapprovinsie. Die Hugenote-seminarie

26 JANUARIE2024-01-10T08:36:28+02:00
24 06, 2023

25 JANUARIE

2023-12-11T09:13:41+02:00

25 JANUARIE GEBEURE 1728 – Tieleman Roos gedoop Saam met drie ander vooraanstaande Kaapse burgers, is Tieleman (Thieleman) Roos, ’n wynboer van Drakenstein, op 7 Mei 1779 in die geheim deur 404 medeburgers met volmag as afgevaardigdes aangewys om na Nederland

25 JANUARIE2023-12-11T09:13:41+02:00
24 06, 2023

24 JANUARIE

2024-01-04T11:55:55+02:00

24 JANUARIE GEBEURE 1878 – Kabelkommunikasie tussen Engeland en die Kaap gevestig In 1873 word die eerste telegraaflyn in Natal geopen en op 24 Januarie 1878 is daar vir die eerste keer kommunikasie tussen Engeland en Kaapstad gevestig. ’n Jaar

24 JANUARIE2024-01-04T11:55:55+02:00
24 06, 2023

23 JANUARIE

2024-01-04T12:37:10+02:00

23 JANUARIE GEBEURE 1844 – Burgersdorp ontstaan Die dorp is aangelê op die plaas Klipfontein wat behoort het aan Gert Buytendach. Die plaas is van Buytendach aangekoop vir 15 000 riksdaalders. Aanvanklik is die naam Maitland vir die dorp oorweeg,

23 JANUARIE2024-01-04T12:37:10+02:00
24 06, 2023

22 JANUARIE

2024-01-10T08:28:17+02:00

22 JANUARIE GEBEURE 1816 – Slagtersnek-verhoor ’n Spesiale kommissie van geregtigheid voltooi die verhoor van gevangenes in die Slagtersnek-opstand in die Oos-Kaap en bevestig die doodsvonnis op ses en verskeie strawwe op die oorblywende drie-en-dertig. 1837 – Piet Retief voltooi

22 JANUARIE2024-01-10T08:28:17+02:00
Go to Top