14 08, 2023

31 MAART

2024-01-15T11:42:02+02:00

31 MAART GEBEURE 1842 – Die eerste Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Oranje-Vrystaat word gestig Die eerste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Vrystaat, is op 31 Maart 1842 op Winburg gestig. Dit het gevolg op die stigting

31 MAART2024-01-15T11:42:02+02:00
14 08, 2023

30 MAART

2024-01-15T11:40:36+02:00

30 MAART GEBEURE 1902 – Anglo-Boereoorlog: Treinongeluk ’n Britse trein is in ’n ernstige ongelik naby Barberton betrokke. Etlike soldate kom te sterwe. 1947 – Erediens in die Groote Kerk Genl. Jan Smuts woon erediens saam met Britse koninklike gesin

30 MAART2024-01-15T11:40:36+02:00
14 08, 2023

29 MAART

2024-01-15T11:39:10+02:00

29 MAART GEBEURE 1879 – Slag van Kambula Die geveg het ongeveer 4 ure lank geduur, en die Zoeloes het die onderspit gedelf. Ongeveer 2000 het gesneuwel terwyl aan Britse kant 18 soldate geval het en 65 gewond is. Tot

29 MAART2024-01-15T11:39:10+02:00
14 08, 2023

28 MAART

2024-01-15T11:34:43+02:00

28 MAART GEBEURE 1658 – Slawe kom in Kaapstad aan Die eerste 82 slawe in die Kaap het op 28 Maart 1658 op die Amersfoort in Tafelbaai aangekom, hoofsaaklik om in die lande en tuine te werk. Hulle is in

28 MAART2024-01-15T11:34:43+02:00
14 08, 2023

27 MAART

2024-01-15T11:31:59+02:00

27 MAART GEBEURE 1803 – Die Kaapkolonie aan die Bataafse Republiek oorhandig 1876 – Eerste uitgawe van The Cape Times verskyn in Kaapstad 1881 – Eerste Vryheidsoorlog: Slag van Majuba 1900 – Anglo-Boereoorlog: Burger aangestel as visepresident van ZAR Schalk

27 MAART2024-01-15T11:31:59+02:00
14 08, 2023

26 MAART

2024-03-25T12:20:38+02:00

26 MAART GEBEURE 1840 – Wellington kom tot stand Wellington, aanvanklik bekend as “Wagenmakersvallei”, is op hierdie dag aangelê. Die naam is moontlik afgelei van die feit dat ’n wamaker daar woonagtig was, of andersins omrede die bome in die

26 MAART2024-03-25T12:20:38+02:00
14 08, 2023

25 MAART

2024-01-15T11:23:49+02:00

25 MAART GEBEURE 1647 – Stranding van die De Nieuwe Haerlem De Nieuwe Haerlem, lid van die VOC se retoervloot op pad terug na Nederland, is die namiddag van 25 Maart 1647 deur ’n tierende suidoostewind tot op die sand

25 MAART2024-01-15T11:23:49+02:00
14 08, 2023

24 MAART

2024-01-15T11:21:33+02:00

24 MAART GEBEURE 1842 – Nederlandse skip verhaas Britse anneksasie van Natal Die onafhanklike republiek wat die Voortrekkers in Natal gestig het, het kortstondig bestaan. Pas nadat die militêre mag van die Zoeloes gebreek was, het die Trekkers hulle in

24 MAART2024-01-15T11:21:33+02:00
14 08, 2023

23 MAART

2024-01-15T11:17:31+02:00

23 MAART GEBEURE 1846 – Eerste verwysing na Bloemfontein Die naam Bloemfontein het op 23 Maart 1846 die eerste keer ter sprake gekom toe die Britse Resident van Philippolis, Henry Douglas Warden, aan die Britse goewerneur geskryf het dat hy

23 MAART2024-01-15T11:17:31+02:00
14 08, 2023

22 MAART

2023-08-29T11:19:42+02:00

22 MAART GEBEURE 1685 – Die eerste land is aan die Kaap geregistreer Die eerste stuk grond in die Kaap is op 22 Maart 1685, 33 jaar ná Jan van Riebeeck se aankoms, geregistreer. Die kolonie het in 1671 sy

22 MAART2023-08-29T11:19:42+02:00
Go to Top