16 08, 2023

31 OKTOBER

2024-04-04T10:04:43+02:00

31 OKTOBER GEBEURE 1517 – Hervormingsdag Hierdie dag word in die Protestantse Kerke as die begin van die Kerkhervorming beskou, en jaarliks word dit op die Sondag die naaste daaraan herdenk. Die datum is dié waarop Martin Luther 95 stellinge

31 OKTOBER2024-04-04T10:04:43+02:00
16 08, 2023

30 OKTOBER

2024-04-04T10:01:38+02:00

30 OKTOBER GEBEURE 1854 – Goud is ontdek in die Soutpansberge 1866 – Brandfort gestig Die dorp is aangelê op die plaas Keerom wat aan Jacobus van Zijl behoort het. Daar bestaan twee weergawes met betrekking tot die ontstaan van

30 OKTOBER2024-04-04T10:01:38+02:00
16 08, 2023

29 OKTOBER

2024-04-04T09:56:11+02:00

29 OKTOBER GEBEURE 1914 – Afrikanerrebellie Jan Kemp en Christiaan Beyers is nog na Haakboschlaagte op pad toe sy kommando, onder bevel van Izak Claasen, by Treurfontein met regeringsmagte in aanraking kom. Ses rebelle onder twee wit vlae het te

29 OKTOBER2024-04-04T09:56:11+02:00
16 08, 2023

28 OKTOBER

2024-04-04T09:49:26+02:00

28 OKTOBER GEBEURE 1900 – Gelderland verlaat Dar-es-Salaam Die Gelderland, met President Paul Kruger en sy geselskap aan boord, verlaat Dar-es-Salaam 1912 – Brief van J van Graan aan Louis Botha oor die konsiliasiepolitiek van die regering In ’n brief

28 OKTOBER2024-04-04T09:49:26+02:00
16 08, 2023

27 OKTOBER

2024-04-04T09:46:51+02:00

27 OKTOBER GEBEURE 1899 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Lombardskop, Ladysmith 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Rensburgdrif, Parys 1901 – Anglo-Boereoorlog: Emily Hobhouse word onder militêre arres geplaas Emily Hobhouse is op hierdie dag in militêre arres geplaas by haar aankoms

27 OKTOBER2024-04-04T09:46:51+02:00
16 08, 2023

26 OKTOBER

2024-04-04T09:44:13+02:00

26 OKTOBER GEBEURE 1657 – Eerste pynappels Die eerste pynappels word in Suid-Afrika aangeplant. 1706 – Die Here XVII besluit om geen verdere immigrasie na die Kaap te steun nie Teen 1700 het daar na vyftig jaar sedert die volksplanting

26 OKTOBER2024-04-04T09:44:13+02:00
16 08, 2023

25 OKTOBER

2024-04-04T09:40:31+02:00

25 OKTOBER GEBEURE 1746 – Swellendam gestig Die Goewerneur-in-Rade aan die Kaap gee amptelik toestemming dat geboue op ’n vooraf uitgesoekte stuk grond opgerig mag word. Die Politieke Raad gee op 26 Oktober 1747 amptelik toestemming dat die stuk grond/dorp

25 OKTOBER2024-04-04T09:40:31+02:00
16 08, 2023

24 OKTOBER

2024-04-04T09:37:06+02:00

24 OKTOBER GEBEURE 1683 – Oloff Bergh keer terug Kaptein Olof Bergh keer op hierdie dag terug van ’n lang en uitgebreide reis na Namakwaland. Die reis is onderneem in opdrag van die Kaapse goewerneur, Simon van der Stel, en

24 OKTOBER2024-04-04T09:37:06+02:00
16 08, 2023

23 OKTOBER

2024-04-04T09:29:21+02:00

23 OKTOBER GEBEURE 1838 – Pietermaritzburg gestig Die aanwesigheid van verhongerde Boesmans het die Voortrekkers van Natal se beoogde eerste dorp Bosjesmansrand laat heet. Dit was ook as Stinkhoutrand bekend. Die vermoede bestaan dat Piet Retief self die standplaas in

23 OKTOBER2024-04-04T09:29:21+02:00
16 08, 2023

22 OKTOBER

2024-04-04T09:03:59+02:00

22 OKTOBER GEBEURE 1900 – Anglo-Boereoorlog: Aanval by Luckhoff 1914 – Afrikanerrebellie Die tweede vergadering by Koppies in die Vrystaat vind plaas. Dit word onder meer deur Christiaan de Wet, Jan Kemp, Brand Wessels, Nicolaas Serfontein en FGA Wolmarans bygewoon.

22 OKTOBER2024-04-04T09:03:59+02:00
Go to Top