16 08, 2023

30 SEPTEMBER

2023-08-25T13:17:05+02:00

30 SEPTEMBER GEBEURE 1885 – Republiek van Goosen afgeskaf Die Republiek van Goosen word afgeskaf en heringelyf in Brits-Betsjoeanaland, nadat ’n Britse militêre mag onder Sir Charles Warren na die gebied gestuur is. 1901 – Cornelis Broeksma word tereggestel Cornelis

30 SEPTEMBER2023-08-25T13:17:05+02:00
16 08, 2023

29 SEPTEMBER

2023-08-25T13:14:59+02:00

29 SEPTEMBER GEBEURE 1652 – Tafelberg word bestyg Die eerste groep blankes aan die Kaap bestyg Tafelberg met die Khoi-kaptein Herrie as gids. 1761 – ’n Ekspedisie uit die Kaap steek die Oranjerivier oor 1858 – Vrede tussen Moshoeshoe en

29 SEPTEMBER2023-08-25T13:14:59+02:00
16 08, 2023

28 SEPTEMBER

2023-08-25T13:13:49+02:00

28 SEPTEMBER GEBEURE 1683 – Vryburgers versoek skool en kerk Vryburgers vanuit die Stellenbosch omgewing rig ’n versoek aan die Politieke Raad van die Kaap. Hulle vra ondermeer ’n skool vir hul kinders, asook ’n eie kerk. Die versoek word

28 SEPTEMBER2023-08-25T13:13:49+02:00
16 08, 2023

27 SEPTEMBER

2023-08-25T13:12:09+02:00

27 SEPTEMBER GEBEURE 1666 – Cornelis van Quaelb word kommandeur Zacharias Wagenaer word deur Cornelis van Quaelbergen opgevolg as kommandeur van die Kaap van Goeie Hoop. 1900 – Bekragtig oprigting van konsentrasiekampe Lord Frederick Sleigh Roberts bekragtig die oprigting van

27 SEPTEMBER2023-08-25T13:12:09+02:00
16 08, 2023

26 SEPTEMBER

2023-08-25T13:10:31+02:00

26 SEPTEMBER GEBEURE 1815 – Suid-Afrikaanse Weeshuis ingewy Die eerste kinderhuis in Suid-Afrika, die Suid-Afrikaanse Weeshuis, is deur ds. JP Serrurier van die Gemeente Kaapstad ingewy. 1901 – Anglo-Boereoorlog: Gevegte by Itala en Prospect Teen die lente van 1901 het

26 SEPTEMBER2023-08-25T13:10:31+02:00
16 08, 2023

25 SEPTEMBER

2023-08-25T13:09:09+02:00

25 SEPTEMBER GEBEURE 1657 – Eerste Vryburger Jan Hendrik Boom, tuinier aan die Kaap en sy vrou, Annetjie (de Boerin), ontvang toestemming om te boer en melkkoeie aan te hou, en word sodoende die eerste Vryburger. 1857 – Eerste Staatskoerant

25 SEPTEMBER2023-08-25T13:09:09+02:00
16 08, 2023

24 SEPTEMBER

2023-08-25T13:06:44+02:00

24 SEPTEMBER GEBEURE 1660 – Jan van Riebeeck skryf aan Otto Jansz Jan van Riebeeck het aan Otto Jansz op Robbeneiland geskryf en hom onder meer meegedeel: “Voorts verwag ons van u ’n opgaaf van die getal ooie, ramme en

24 SEPTEMBER2023-08-25T13:06:44+02:00
16 08, 2023

23 SEPTEMBER

2023-08-25T13:04:57+02:00

23 SEPTEMBER GEBEURE 1983 – Gerrie Coetzee van Suid-Afrika word die eerste swaargewig bokskampioen uit Afrika   GEBOORTES 1869 – Christiaan Frederik (CF) Beyers, Boeregeneraal, prokureur, en leier in die Maritz-rebellie van 1914 († 8 Desember 1914) Christiaan Frederik Beyers

23 SEPTEMBER2023-08-25T13:04:57+02:00
16 08, 2023

22 SEPTEMBER

2023-08-25T13:02:56+02:00

22 SEPTEMBER GEBEURE 1849 – Stigting van die dorp Lydenburg Die dorp Lydenburg is op 21 September 1849 gestig deur ‘n groep Voortrekkers wat voorheen in 1846 die omliggende gebied betrek het onder leiding van Andries Hendrik Potgieter. 1899 –

22 SEPTEMBER2023-08-25T13:02:56+02:00
16 08, 2023

21 SEPTEMBER

2023-08-25T13:00:04+02:00

21 SEPTEMBER GEBEURE 1828 – Shaka vermoor Die Zoeloekoning Shaka is deur sy halfbroers, Dingane en Mhlangane, vermoor. 1899 – Die laaste sitting van die Vrystaatse Volksraad in Bloemfontein Reeds na die mislukte Bloemfontein-konferensie tussen pres. Kruger en lord Milner

21 SEPTEMBER2023-08-25T13:00:04+02:00
Go to Top