9 04, 2024

KAREL LANDMAN-MONUMENT, ALEXANDRIA

2024-04-09T14:29:19+02:00

KAREL LANDMAN-MONUMENT, ALEXANDRIA Ongeveer 40 km van Alexandria op die pad na Port Elizabeth draai die pad na die Karel Landman-monument regs uit die hoofweg af. Na sowat 5 km kan die pragtige monument ter ere van Karel Landman op die

KAREL LANDMAN-MONUMENT, ALEXANDRIA2024-04-09T14:29:19+02:00
9 04, 2024

VERSOENINGSBEELDEGROEP, RUSTENBURG

2024-04-09T14:16:38+02:00

VERSOENINGSBEELDEGROEP, RUSTENBURG AH Potgieter het geweier om saam met AWJ Pretorius deel te neem aan die Slag by Boomplaats in 1848, aangesien hy so min as moontlik kontak met die Britse gesag in die Oranjerivier-Soewereiniteit wou hê. Dit het ’n verwydering

VERSOENINGSBEELDEGROEP, RUSTENBURG2024-04-09T14:16:38+02:00
7 02, 2024

TROMPETTERSDRIF-TORING, DIST. ALBANY

2024-02-07T12:10:48+02:00

TROMPETTERSDRIF-TORING, DIST. ALBANY Nouliks elf km van Fraser’s Camp-toring op die oewer van die Visrivier staan Trompettersdrif-toring. Hierdie toring het nie tot die reeks seintorings behoort nie, maar het ’n aparte, uiters interessante geskiedenis. Trompettersdrif, ongeveer 27 km van die

TROMPETTERSDRIF-TORING, DIST. ALBANY2024-02-07T12:10:48+02:00
7 02, 2024

DIE “MARTELLO”-TORING, FORT BEAUFORT

2024-02-07T11:57:48+02:00

DIE “MARTELLO”-TORING, FORT BEAUFORT Fort Beaufort, geleë in ’n hoefdraai van die Katrivier, dank sy ontstaan aan ’n militêre pos wat alhier in 1822 deur kol. Scott opgerig is om veral te waak teen die voortdurende plundertogte van Makomo. Van

DIE “MARTELLO”-TORING, FORT BEAUFORT2024-02-07T11:57:48+02:00
7 02, 2024

FORT BROWN, DIST. GRAHAMSTAD

2024-02-07T11:44:33+02:00

FORT BROWN, DIST. GRAHAMSTAD Op die spoor van Andrew Geddes Bain se “Queen’s Road” na “Kafferland” loop die pad reg noord na Fort Beaufort, Balfour en die Katberg. Nouliks 27 km van Grahamstad net voordat hierdie pad oor die Visrivier

FORT BROWN, DIST. GRAHAMSTAD2024-02-07T11:44:33+02:00
7 02, 2024

DIE DROSDYHEK, GRAHAMSTAD

2024-02-07T11:34:46+02:00

DIE DROSDYHEK, GRAHAMSTAD Landmeter Knobel se aanleg van Grahamstad het as uitgangspunt ’n hoofstraat gehad wat weswaarts vanaf die driehoekige militêre kamp teen die heuwel uitgeloop het. Hy het voorsien dat die militêre terrein ’n uiters geskikte ligging vir “’n kerk

DIE DROSDYHEK, GRAHAMSTAD2024-02-07T11:34:46+02:00
7 02, 2024

ANDREW GEDDES BAIN-GEDENKTEKEN, ECEAPAS

2024-02-07T11:33:28+02:00

ANDREW GEDDES BAIN-GEDENKTEKEN, ECEAPAS Vanaf Grahamstad loop die so bekende Queen’s Road reg noord na Fort Beaufort en Retiefspos. Links van hierdie pad, 16 kilometers vanaf Grahamstad, bo-op die Eccapas, staan ’n gedenkteken ter ere van die baaspadbouer en pioniergeoloog, Andrew

ANDREW GEDDES BAIN-GEDENKTEKEN, ECEAPAS2024-02-07T11:33:28+02:00
13 09, 2023

ULRICH GERHARD LAUTS (1787-1865)

2023-09-13T09:25:07+02:00

ULRICH GERHARD LAUTS (1787-1865) VADER VAN DIE PRO-BOER-BEWEGING IN NEDERLAND Professor Ulrich Lauts was ’n opregte vriend van die Voortrekkers. Hy het die Nederlandse volk wakker geskud, en na sy dood het daar ’n steeds toenemende belangstelling vir die Boere ontstaan. Hy was die eerste

ULRICH GERHARD LAUTS (1787-1865)2023-09-13T09:25:07+02:00
13 09, 2023

SAREL ARNOLDUS CILLIERS (1801-1871)

2023-09-13T09:18:50+02:00

SAREL ARNOLDUS CILLIERS (1801-1871) Sarel Cilliers was ’n Voortrekkerleier wat ’n week voor die Slag van Bloedrivier ’n gelofte afgelê het wat tot vandag toe onderhou word. Sarel Arnoldus Cilliers is op 7 September 1801 in die Klein-Drakenstein-distrik gebore en is in Paarl gedoop. Hy

SAREL ARNOLDUS CILLIERS (1801-1871)2023-09-13T09:18:50+02:00
13 09, 2023

PIETER LAFRAS UYS (1797-1838)

2023-09-13T09:12:57+02:00

PIETER LAFRAS UYS (1797-1838) Piet Uys was ’n Voortrekker wat ’n leiersrol tydens die Groot Trek vertolk het. Petrus Lafras Uys is op 10 Julie 1797 op Potteberg in die distrik van Swellendam gebore. Sy pa se sterk godsdienstige oortuigings het aan hom die bynaam

PIETER LAFRAS UYS (1797-1838)2023-09-13T09:12:57+02:00
Go to Top