14 05, 2024

DIE BIGGAR-GESIN

2024-05-14T11:23:02+02:00

DIE BIGGAR-GESIN Die Biggar-gesin was handelspioniers te Port Natal, in wat die Natal-kolonie sou word. Alexander Harvey Biggar is op 29 Oktober 1781 in die Ierse stad Kinsale gebore en was die seun van maj. Harold Robert Biggar en sy vrou Ann. Op 3 Maart

DIE BIGGAR-GESIN2024-05-14T11:23:02+02:00
2 05, 2024

PIET RETIEF-STANDBEELD, GELOFTEKERK, PIETERMARITZBURG

2024-05-02T14:34:38+02:00

PIET RETIEF-STANDBEELD, GELOFTEKERK, PIETERMARITZBURG Die beeldhouer, Coert Steynberg, is op28 Maart 1955 deur die Natalse Voortrekkermonumentekomitee (NVMK) versoek om ’n ontwerp vir ’n standbeeld ter ere van die Voortrekkerleier Piet Retief voor te lê. Op 19 Julie 1958 is sy half

PIET RETIEF-STANDBEELD, GELOFTEKERK, PIETERMARITZBURG2024-05-02T14:34:38+02:00
2 05, 2024

DIE PROVOOSGEBOU, GRAHAMSTAD

2024-05-02T14:28:08+02:00

DIE PROVOOSGEBOU, GRAHAMSTAD Die sogenaamde Provoosgebou het saam met die versterkte drosdyterrein en Fort Selwyn deel uitgemaak van sir Benjamin D’Urban se verdedigingsplan van 1835. Dit is dan ook op die ou drosdyterrein naby die Albany-museum en die Botaniese Tuin geleë.

DIE PROVOOSGEBOU, GRAHAMSTAD2024-05-02T14:28:08+02:00
2 05, 2024

PIET RETIEF SE GRAF, NABY MELMOTH

2024-05-02T14:21:48+02:00

PIET RETIEF SE GRAF, NABY MELMOTH Op die moordkoppie KwaMatiwane is ’n monument opgerig met die name van Retief en sy manskappe wat op 6 Februarie wreed vermoor is. Aan die voet van die koppie is die massagraf waar Pretorius die

PIET RETIEF SE GRAF, NABY MELMOTH2024-05-02T14:21:48+02:00
2 05, 2024

PIET POTGIETER SE GRAF, POTGIETERSRUS

2024-05-02T14:01:16+02:00

PIET POTGIETER SE GRAF, POTGIETERSRUS Die gruwelmoord op ’n Boerejaggeselskap het tot die dood van kommandant-generaal Piet Potgieter gelei. Die geselskap, bestaande uit 23 mans, vrouens en kinders, het in Oktober 1854 slagoffers van Mokopane (ook Makapaan genoem) se volgelinge geword.

PIET POTGIETER SE GRAF, POTGIETERSRUS2024-05-02T14:01:16+02:00
2 05, 2024

DIE OU TRONK, GRAHAMSTAD

2024-05-02T13:52:45+02:00

DIE OU TRONK, GRAHAMSTAD Die ontstaan van Grahamstad was, soos in die geval van meeste van ons dorpe en stede, heel beskeie. ’n Eenvoudige en langwerpige geboutjie in Hoogstraat, ’n klein entjie onderkant die bekende Drosdyhek, was een van die eerste

DIE OU TRONK, GRAHAMSTAD2024-05-02T13:52:45+02:00
2 05, 2024

FORT WILLSHIRE, PEDDIE

2024-05-02T13:39:55+02:00

FORT WILLSHIRE, PEDDIE Op die pad van Fort Peddie na Alice, ongeveer nege km noord van Breakfast-vlei, in ’n hoefboog van die Keiskamma, was die bekende Fort Willshire geleë. Tans is sy standplaas nog slegs kenbaar deur afsonderlike groepe bouvalle. Op

FORT WILLSHIRE, PEDDIE2024-05-02T13:39:55+02:00
2 05, 2024

FORT SELWYN, GRAHAMSTAD

2024-05-02T13:31:35+02:00

FORT SELWYN, GRAHAMSTAD Fort Selwyn staan op Gunfire-heuwel agter die Rhodes-Universiteit, op grond wat vroeër aan die drosdy behoort het. Toe sir Benjamin D’Urban in 1835 die drosdyterrein in ’n versterkte kaserne laat omskep het, was dit deel van hierdie verdedigingsplan

FORT SELWYN, GRAHAMSTAD2024-05-02T13:31:35+02:00
2 05, 2024

FORT MURRAY, DIST. KING WILLIAM’S TOWN

2024-05-02T13:23:26+02:00

FORT MURRAY, DIST. KING WILLIAM’S TOWN Na afloop van die Sesde Xhosa-oorlog (1834-1835) het sir Benjamin D’Urban die ganse gebied tussen die Keiskamma en die Kei as die Provinsie van Koningin Adelaide by die Kaapkolonie geannekseer. Om dit te beveilig, het

FORT MURRAY, DIST. KING WILLIAM’S TOWN2024-05-02T13:23:26+02:00
2 05, 2024

MOOIMEISIESFONTEIN, RIEBEEK-OOS

2024-05-02T13:13:28+02:00

MOOIMEISIESFONTEIN, RIEBEEK-OOS Veertig kilometer noordwes van Grahamstad, grensende aan die dorpie Riebeek-Oos, is die bekende plaas van Piet Retief, Mooimeisiesfontein, geleë. Dit was van 1814 tot 1836 in sy besit. Hier het hy vir hom ’n groot huis met ’n geelhoutsolder

MOOIMEISIESFONTEIN, RIEBEEK-OOS2024-05-02T13:13:28+02:00
Go to Top