21 06, 2023

PIET RETIEF SE TAFEL

2023-06-21T09:04:51+02:00

PIET RETIEF SE TAFEL Piet Retief se tafel wat na sy dood in Dingaanstat gevind is, was die eerste onderhandelingstafel van Afrikaners. Die tafel is ’n simbool van die Voortrekkers wat nie soos die koloniale moondhede grond wou steel en ontneem nie,

PIET RETIEF SE TAFEL2023-06-21T09:04:51+02:00
21 06, 2023

DIE VLAG VAN DIE REPUBLIEK NATALIA

2023-06-21T09:00:40+02:00

DIE VLAG VAN DIE REPUBLIEK NATALIA Die vlag van die Republiek Natalia was vanaf 1939 tot 1945 die amptelike vlag van die Voortrekkerrepubliek Natalia. In 1931 het die vlag die amptelike vlag van Die Voortrekkers geword.

DIE VLAG VAN DIE REPUBLIEK NATALIA2023-06-21T09:00:40+02:00
21 06, 2023

DIE STATEBYBEL

2023-06-21T08:58:04+02:00

DIE STATEBYBEL Die Statebybel was die Voortrekkers se kosbaarste besitting. Die groot swaar Bybel het ’n ereplek in die wakis gekry. Familiename, doopdatums en sterfdatums is sorgvuldig opgeteken. Oggendgodsdiens en aandgodsdiens was deel van die Voortrekkers se daaglikse roetine.

DIE STATEBYBEL2023-06-21T08:58:04+02:00
21 06, 2023

DIE POTGIETERVLAG

2023-06-21T08:55:22+02:00

DIE POTGIETERVLAG Die Potgietervlag is deur die Trekleier Andries Hendrik Potgieter gebruik as sy amptelike vlag. Met die hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument is die vlag gebruik om die hoeksteen voor onthulling te bedek.

DIE POTGIETERVLAG2023-06-21T08:55:22+02:00
21 06, 2023

DIE OSSEWA

2023-06-21T08:52:39+02:00

DIE OSSEWA Die ossewa is een van die bekendste simbole in die Afrikaner se kultuur. Baie kultuurorganisasies het ’n ossewa of ’n wawiel as deel van hul organisasie se simboliek. Enersyds was die wawiel sterk genoeg om dit te dra wat vir

DIE OSSEWA2023-06-21T08:52:39+02:00
21 06, 2023

DIE GELOFTE

2023-06-21T08:39:02+02:00

DIE GELOFTE Die Slag van Bloedrivier op 16 Desember 1838 is een van die belangrikste gebeure in die Afrikaner se geskiedenis. Die Voortrekkers was bewus dat hulle ’n klein groepie mans (464) is, teenoor ’n mag van 16 000 Zulu’s. Hulle het

DIE GELOFTE2023-06-21T08:39:02+02:00
21 06, 2023

GELOFTEDAG, 16 DESEMBER

2023-06-21T08:26:34+02:00

GELOFTEDAG, 16 DESEMBER Sedert 1838 het Afrikaners plek-plek 16 Desember as ’n dankdag onderhou. Die Uniegrondwet van 1910 het 16 Desember as ’n openbare vakansiedag verklaar. Eers na die 1914-Rebellie is die dag landswyd herdenk. Geloftedag of Dingaansdag soos dit destyds bekend

GELOFTEDAG, 16 DESEMBER2023-06-21T08:26:34+02:00
Go to Top