26 08, 2023

GELOFTEKERK, PIETERMARITZBURG

2023-09-12T16:23:16+02:00

GELOFTEKERK, PIETERMARITZBURG In die een hoek van Markplein, Pietermaritzburg, staan drie geboue: die Voortrekkermuseum op die perseel van die oorspronklike Geloftekerk, die Gedenksaal waar die vroeër die eerste Gedenkkerk, opvolger van die Geloftekerk, gestaan het, en die Voortrekker-Gedenkkerk, ’n moderne Geloftekerk.

GELOFTEKERK, PIETERMARITZBURG2023-09-12T16:23:16+02:00
26 08, 2023

VOORTREKKERMONUMENT, WINBURG

2023-08-26T11:42:41+02:00

VOORTREKKERMONUMENT, WINBURG Omdat Winburg so ’n sterk aanspraakmaker as standplaas vir die Voortrekkermonument was, het die Sentrale Volksmonumentekomitee besluit dat daar later op Winburg ’n kleiner Voortrekkermonument opgerig sou word. Hierdie belofte is nagekom toe die Sentrale Volksmonumentekomitee op 21 November

VOORTREKKERMONUMENT, WINBURG2023-08-26T11:42:41+02:00
26 08, 2023

DIE KERK BY DINGANESTAT, MELMOTH

2023-08-26T11:38:17+02:00

DIE KERK BY DINGANESTAT, MELMOTH In die Makhosinivallei (Vallei van die Konings), wat ongeveer 38 km van Melmoth op pad na Vryheid geleë is, staan ’n sendingstasie van die Ned. Geref. Kerk. ’n Kerk met ’n besondere simboliek vorm die middelpunt

DIE KERK BY DINGANESTAT, MELMOTH2023-08-26T11:38:17+02:00
17 03, 2023

BYBELMONUMENT, GRAHAMSTAD

2023-03-17T09:15:45+02:00

BYBELMONUMENT, GRAHAMSTAD M et die oprigting van die Bybelmonument, net buite Grahamstad langs die huidige Cradockpad, is daar gepoog om blywende gestalte te gee aan die gebeure van April 1837, toe ongeveer 100 Britse Setlaars die laer van die Voortrekker Jacobus

BYBELMONUMENT, GRAHAMSTAD2023-03-17T09:15:45+02:00
17 03, 2023

BLOUKRANSMONUMENT

2023-08-26T11:36:57+02:00

BLOUKRANSMONUMENT D ie Bloukransmonument, waarna vroeër ook as die monument by Moordspruit verwys is, is een van die oudste Voortrekkermonumente in Suid-Afrika, opgerig in 1895–1897. Die monument is in die distrik Weenen geleë. Op die hoofweg van Estcourt na Colenso, teenoor

BLOUKRANSMONUMENT2023-08-26T11:36:57+02:00
17 03, 2023

ANTJIE SCHEEPERS-GEDENKTEKEN

2023-03-17T08:54:19+02:00

ANTJIE SCHEEPERS-GEDENKTEKEN O p die terrein van die Hoërskool Ladybrand staan ’n gedenkteken van gekapte klip met ’n eenvoudige, treffende inskripsie: Mag Antjie Scheepers ’n besieling vir die dogters van ons volk wees! Dit is een van die weinige monumente in

ANTJIE SCHEEPERS-GEDENKTEKEN2023-03-17T08:54:19+02:00
17 03, 2023

ANNA STEENKAMP SE AKKERBOOM EN GRAF, LINDLEY

2023-08-26T11:26:34+02:00

ANNA STEENKAMP SE AKKERBOOM EN GRAF, LINDLEY A nna Steenkamp, die niggie van Pieter Retief, het in 1837 die Kaapkolonie verlaat. Voor haar dood het sy ’n dagboek vir haar kinders en kleinkinders gehou waarin sy die verhaal vertel het van

ANNA STEENKAMP SE AKKERBOOM EN GRAF, LINDLEY2023-08-26T11:26:34+02:00
17 03, 2023

ANDRIES POTGIETER

2023-03-17T07:52:52+02:00

ANDRIES POTGIETER D ie Voortrekkerleier, Andries Hendrik Potgieter, wat op 19 Desember 1792 in die distrik Graaff-Reinet gebore is, het die Kaapkolonie teen die einde van 1835 verlaat. Nadat hy, bygestaan deur Sarel Cilliers, die Matabele by Vegkop in Oktober 1836 verslaan

ANDRIES POTGIETER2023-03-17T07:52:52+02:00
17 03, 2023

ANDRIES PRETORIUS STANDBEELDE

2023-03-17T07:37:56+02:00

ANDRIES PRETORIUS STANDBEELDE V an die gevierde Voortrekkerleier en Kommandant-generaal, aanvoerder by Bloedrivier (sy grootste oomblik), Congella en Boomplaats (sy diepste vernedering), onderhandelaar by Sandrivier, waar hy die Britse erkenning van die onafhanklikheid van Transvaal verkry het, bestaan daar twee

ANDRIES PRETORIUS STANDBEELDE2023-03-17T07:37:56+02:00
Go to Top