Ons Republiek 1961-1971 – Myne en mynontwikkeling

2023-06-06T12:18:42+02:00

ONS REPUBLIEK 1961-1971 – MYNE EN MYNONTWIKKELING (Geskryf deur Sy Edele dr. C de Wet, Minister van Mynwese, soos verskyn in Historia Junior, Mei-Augustus 1971) Soos stilswygend getuig word deur die ou werkplekke in Noord- en Oos-Transvaal, waar goud en ander metale eeue gelede ontgin en