21 06, 2023

DIE LANDSWAPEN

2023-06-21T10:32:49+02:00

DIE LANDSWAPEN Die oorspronklike landswapen is deur Arthur Holland ontwerp en op 17 September 1910 deur koning George V aan die Unie van Suid-Afrika toegeken. Die vier kwartiere verteenwoordig die vier provinsies, naamlik Kaapland, Natal, die Oranje-Vrystaat en Transvaal. Die leeu is

DIE LANDSWAPEN2023-06-21T10:32:49+02:00
21 06, 2023

DIE UNIEVLAG

2023-06-21T10:30:52+02:00

DIE UNIEVLAG Vanaf 1957 tot 1994 was die Unievlag die enigste landsvlag van Suid-Afrika. Vandag respekteer Afrikaners die vlag steeds as ’n belangrike kulturele simbool.

DIE UNIEVLAG2023-06-21T10:30:52+02:00
21 06, 2023

REPUBLIEKDAG, 31 MEI

2023-06-21T10:26:52+02:00

REPUBLIEKDAG, 31 MEI Alhoewel Republiekdag eers vanaf 1961 as openbare vakansiedag gevier is, het die datum 31 Mei ’n besondere betekenis in Afrikanergeskiedenis. Die FAK het reeds in 1930 ’n beroep op Afrikaners gedoen om die dag as ’n Afrikanerkultuurdag te herdenk.

REPUBLIEKDAG, 31 MEI2023-06-21T10:26:52+02:00
Go to Top