9 04, 2024

DF MALAN-BORSBEELD, STELLENBOSCH

2024-04-09T10:51:39+02:00

DF MALAN-BORSBEELD, STELLENBOSCH ’n Borsbeeld van die gevierde Afrikanerleier Daniel Francois Malan, geskep deur Coert Steynberg, is op 22 Mei 1974 met die herdenking van sy honderdste verjaardag op Stellenbosch onthul. Dié borsbeeld, die besitting van die Universiteit van Stellenbosch, staan

DF MALAN-BORSBEELD, STELLENBOSCH2024-04-09T10:51:39+02:00
9 04, 2024

AG VISSER-BRONSBEELD, HEIDELBERG

2024-04-09T09:59:35+02:00

AG VISSER-BRONSBEELD, HEIDELBERG Die bolyfbeeld van A G Visser staan in die erf van die woning waar hy vir so ’n groot deel van sy lewe gewoon en gewerk het, op die hoek van HF Verwoerd- en Van der Westhuizenstrate in

AG VISSER-BRONSBEELD, HEIDELBERG2024-04-09T09:59:35+02:00
9 04, 2024

AFRIKAANSE TAALMONUMENT, PAARL

2024-04-09T09:50:57+02:00

AFRIKAANSE TAALMONUMENT, PAARL Die gedagte om ’n monument vir die Afrikaanse taal op te rig, is op 14 Augustus 1942 geopper tydens die onthulling van ’n gedenkplaat by die Daljosafat kerkhof naby die Paarl, ter ere van SJ du Toit, DF

AFRIKAANSE TAALMONUMENT, PAARL2024-04-09T09:50:57+02:00
28 04, 2023

REPUBLIEKMONUMENT, KOSTER

2023-04-28T06:17:01+02:00

REPUBLIEKMONUMENT, KOSTER Ongeveer 140 km wes van Johannesburg aan die spoorlyn na Mafikeng is die dorp Koster geleë.Koster dra die naam van die eienaar van die plaas Kleinfontein waarop die dorp aangelê is, naamlik Bastiaan Hendricus Koster, vroeër van Rotterdam, Nederland, wat

REPUBLIEKMONUMENT, KOSTER2023-04-28T06:17:01+02:00
28 04, 2023

JG STRIJDOM, PRETORIA

2023-04-28T06:13:30+02:00

JG STRIJDOM, PRETORIA Op Strijdom-plein, op die hoek van Kerk- en Van der Waltstraat in Pretoria, staan die Strijdom-beeld, opgerig ter ere van advokaat JG Strijdom, voormalige eerste minister van Suid-Afrika (1954-1958). Die beeld bestaan uit ’n reuse kopstuk wat bo-op ’n

JG STRIJDOM, PRETORIA2023-04-28T06:13:30+02:00
28 04, 2023

HF VERWOERD, BLOEMFONTEIN

2023-04-28T06:06:35+02:00

HF VERWOERD, BLOEMFONTEIN By sy ampsaanvaarding as Eerste Minister van Suid-Afrika het hy gesê dat die eerbetoon hom verleë laat voel en dat hy dit alleen kan verwerk met die wete dat hy slegs gee wat hy ontvang het ... en hy

HF VERWOERD, BLOEMFONTEIN2023-04-28T06:06:35+02:00
Go to Top