13 09, 2023

MARIA VAN RIEBEECK (NÉE DE LA QUEILLERIE) (1629-1664)

2023-09-13T07:34:16+02:00

MARIA VAN RIEBEECK (NÉE DE LA QUEILLERIE) (1629-1664) Maria de la Queillerie (ook na verwys as Maria Quevellerius) was die eerste eggenote van Jan van Riebeeck, die volksplanter en eerste kommandeur van die Kaap die Goeie Hoop. Sy is op 28 Oktober 1629 te Rotterdam,

MARIA VAN RIEBEECK (NÉE DE LA QUEILLERIE) (1629-1664)2023-09-13T07:34:16+02:00
13 09, 2023

ZACHARIAS WAGENAER (1614-1668)

2023-09-13T07:29:19+02:00

ZACHARIAS WAGENAER (1614-1668) Zacharias Wagenaer was die tweede kommandeur van die Kaap die Goeie Hoop; hy het Jan van Riebeeck op 6 Mei 1662 opgevolg toe Van Riebeeck na sy nuwe posisie in Batavia vertrek het. Wagenaer is op 10 Mei 1614 in die Duitse stad

ZACHARIAS WAGENAER (1614-1668)2023-09-13T07:29:19+02:00
13 09, 2023

WILLEM ADRIAAN VAN DER STEL (1664-1733)

2023-09-13T07:23:37+02:00

WILLEM ADRIAAN VAN DER STEL (1664-1733) Willem Adriaan van der Stel was ’n ongewilde Kaapse goewerneur. Hy is op 24 Augustus 1664 in die Nederlandse hoofstad Amsterdam gebore en was die oudste seun van Simon van der Stel. Hy het sy pa na die Kaap

WILLEM ADRIAAN VAN DER STEL (1664-1733)2023-09-13T07:23:37+02:00
13 09, 2023

SIMON VAN DER STEL (1639-1712)

2023-09-13T07:15:17+02:00

SIMON VAN DER STEL (1639-1712) BUITENGEWOON BEKWAME EN ENERGIEKE GOEWERNEUR Die regime van Simon van der Stel was ’n roemryke tydperk in die bestuur van die Nederlands-Oos-Indiese Kompanjie aan die Kaap. Sy onmiddellike voorgangers het die Kaap slegs as ’n tydelike verblyfplek beskou, maar hy

SIMON VAN DER STEL (1639-1712)2023-09-13T07:15:17+02:00
13 09, 2023

RYK TULBAGH (1699-1771)

2023-09-13T07:09:48+02:00

RYK TULBAGH (1699-1771) ’N BEMINDE GOEWERNEUR Nederigheid en genaakbaarheid, beleefdheid en menslikheid was die vernaamste persoonlike eienskappe wat aan hierdie gevierde figuur die naam “Vader” Tulbagh besorg het. Hy was een van die mees geliefde goewerneurs wat ooit in ons land aan die bewind van

RYK TULBAGH (1699-1771)2023-09-13T07:09:48+02:00
12 09, 2023

JOHANNA DUMINY (1757-1807)

2023-09-12T15:35:06+02:00

JOHANNA DUMINY (1757-1807) Johanna Duminy het bekendheid verwerf vir ’n dagboek waar sy rekord gehou het van die taalgebruik aan die Kaap teen die einde van die 18de eeu. Johanna Margaretha Nöthling is op 29 Junie 1757 in Kaapstad gebore en is later getroud met

JOHANNA DUMINY (1757-1807)2023-09-12T15:35:06+02:00
12 09, 2023

JAN VAN RIEBEECK (1618-1677)

2023-09-12T15:30:53+02:00

JAN VAN RIEBEECK (1618-1677) STIGTER VAN ’N VOLKSPLANTING Jan van Riebeeck het, toe hy met ’n klompie amptenare van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie op 6 April 1652 in die skepe De Dromedaris, De Goede Hoop en De Reyger in Tafelbaai aangekom het, die fondament gelê

JAN VAN RIEBEECK (1618-1677)2023-09-12T15:30:53+02:00
12 09, 2023

JOACHIM VAN PLETTENBERG (1739-1793)

2023-09-12T15:21:20+02:00

JOACHIM VAN PLETTENBERG (1739-1793) Joachim van Plettenberg was die goewerneur van die Kaap van 1771 tot 1785. Hy is op 8 Maart 1739 in Leeuwarden, Nederland, gebore en het uit ’n aristokratiese familie gekom. Sy pa was ’n kolonel in die sterk Oranje-garnisoen wat in

JOACHIM VAN PLETTENBERG (1739-1793)2023-09-12T15:21:20+02:00
12 09, 2023

JACOBUS VAN REENEN (1727-1793)

2023-09-12T15:14:36+02:00

JACOBUS VAN REENEN (1727-1793) LEIER VAN ’N VRYHEIDSBEWEGING Jacobus van Reenen, gebore omstreeks 1727 uit ’n respektabele familie, en ’n vooruitstrewende boer, toenmaals woonagtig te Rondebosch, dog die besitter of huurder van plase tot diep in die binneland, is miskien vandag geen algemeen bekende figuur

JACOBUS VAN REENEN (1727-1793)2023-09-12T15:14:36+02:00
12 09, 2023

JACOB ABRAHAM DE MIST (1749-1823)

2023-09-12T15:00:52+02:00

JACOB ABRAHAM DE MIST (1749-1823) BEWINDVOERDER VAN HOOGSTAANDE KARAKTER Die naam van die mooi dorp Uitenhage sal altyd aan Jacob Abraham de Mist herinner. Ook word sy naam altyd in verband gebring met die Bataafse Republiek en die toenmalige goewerneur aan die Kaap, genl. Jan

JACOB ABRAHAM DE MIST (1749-1823)2023-09-12T15:00:52+02:00
Go to Top