20 06, 2023

VESTIGING VAN DIE VRYBURGERS AAN DIE KAAP, 21 FEBRUARIE 1657

2023-06-20T09:08:09+02:00

VESTIGING VAN DIE VRYBURGERS AAN DIE KAAP, 21 FEBRUARIE 1657 Jegenwoordigh verscheijden luijden verstaen hebbende de nader ordre onser Principalen om alhier onder voordelige conditien vrijeluijden te planten, ende daer omme eenige haer tot vrijdom aenbiedende ende bij deselve oock

VESTIGING VAN DIE VRYBURGERS AAN DIE KAAP, 21 FEBRUARIE 16572023-06-20T09:08:09+02:00
20 06, 2023

DIE GEBED VAN JAN VAN RIEBEECK MET SY LANDING AAN DIE KAAP DIE GOEIE HOOP, 6 APRIL 1652

2023-06-20T09:10:36+02:00

DIE GEBED VAN JAN VAN RIEBEECK MET SY LANDING AAN DIE KAAP DIE GOEIE HOOP, 6 APRIL 1652 O Barmhertige Goedertieren Godt ende Hemelsche Vader, Nadien het uwe Goddelijcke Majesteit geliefft heefft ons te beroepen over't bestier der saacken van

DIE GEBED VAN JAN VAN RIEBEECK MET SY LANDING AAN DIE KAAP DIE GOEIE HOOP, 6 APRIL 16522023-06-20T09:10:36+02:00
Go to Top