21 06, 2023

NEDERLANDSE VLAG

2023-06-21T08:20:39+02:00

NEDERLANDSE VLAG Hierdie vlag het drie horisontale bane in rooi (soms oranje), wit en blou. Die VOC het dieselfde vlag gebruik en net die letters VOC in die middelste wit baan gedruk. Die Nederlandse vlag is die kultuurvlag wat die langste onder

NEDERLANDSE VLAG2023-06-21T08:20:39+02:00
21 06, 2023

HUGENOTEKRUIS

2023-06-21T08:17:37+02:00

HUGENOTEKRUIS Die kruis is deur die ou Hugenote gedra as simbool van hul geloof en ook as ’n manier om mekaar te herken. Die boonste ronde knoppies verteenwoordig die agt saligsprekinge, die Malteserkruis gevorm deur die vier blare van die Franse lelie

HUGENOTEKRUIS2023-06-21T08:17:37+02:00
21 06, 2023

VAN RIEBEECK-DAG/STIGTINGSDAG, 6 APRIL

2023-06-21T08:18:28+02:00

VAN RIEBEECK-DAG/ STIGTINGSDAG, 6 APRIL Jan van Riebeeck het self ’n besondere waarde aan die datum 6 April geheg. Dit was op die dag wat hy met drie skepe, naamlik die Drommedaris, Reijger en Goede Hoop by Tafelbaai gearriveer het en

VAN RIEBEECK-DAG/STIGTINGSDAG, 6 APRIL2023-06-21T08:18:28+02:00
21 06, 2023

HUGENOTEDAG, 13 APRIL

2023-06-21T08:11:03+02:00

HUGENOTEDAG, 13 APRIL Die eerste Hugenote het op 13 April 1688 in Tafelbaai aangekom. Alhoewel die dag deur die eeue in herinnering geroep is, was dit nooit erken as ’n amptelike feesdag of openbare vakansiedag nie. Die rede is waarskynlik dat die

HUGENOTEDAG, 13 APRIL2023-06-21T08:11:03+02:00
Go to Top