20 11, 2023

“HET ZIEKENHUIS”, RIVIERSONDEREND

2023-11-20T15:37:17+02:00

“HET ZIEKENHUIS”, RIVIERSONDEREND “HET ZIEKENHUIS”, RIVIERSONDEREND Vanaf Caledon loop die nasionale pad oor die uitlopers van die Swartberg tot in die pragtige, vredige Vallei van die Riviersonderend, vroeër Zoete Melks Valley. In vervange se dae het die pad veel nader

“HET ZIEKENHUIS”, RIVIERSONDEREND2023-11-20T15:37:17+02:00
20 11, 2023

GROSVENOR-HUIS, DROSDYSTRAAT

2024-02-07T11:08:07+02:00

GROSVENOR-HUIS, DROSDYSTRAAT Langs die Moederkerk in Drosdystraat staan ’n gebou met die naam van Grosvenor-huis, waarvan die geskiedenis nou met sy omgewing, en trouens met Suid-Afrika, verbonde is. Allereers is Grosvenor-huis met die oudste en bekendste Stellenbosse en dus Suid-Afrikaanse

GROSVENOR-HUIS, DROSDYSTRAAT2024-02-07T11:08:07+02:00
20 11, 2023

DIE GANTOUWPAS, STEENBRAS

2023-11-20T15:15:18+02:00

DIE GANTOUWPAS, STEENBRAS Deur die besetting van die vallei van Hottentots-Holland deur Willem Adriaan van der Stel het die ooswaartse uitbreiding van die Kaapkolonie ’n tyd lank tot stilstand gekom. Dit was eers na sy ontslag in 1707 dat die

DIE GANTOUWPAS, STEENBRAS2023-11-20T15:15:18+02:00
20 11, 2023

DIE TUINPOORT, PLEINSTRAAT

2024-01-15T14:23:36+02:00

DIE TUINPOORT, PLEINSTRAAT Vanaf die Braak loop een van Stellenbosch se drie oudste strate deur die dorp in die rigting van Jonkershoek. Teenoor die Stadsaal, byna verskuild tussen die nuwe sakegeboue is ’n klein sierlike poortjie. Vir baie jare is

DIE TUINPOORT, PLEINSTRAAT2024-01-15T14:23:36+02:00
20 11, 2023

DIE OU HOOGGEREGSHOF

2023-11-20T15:01:57+02:00

DIE OU HOOGGEREGSHOF DIE OU HOOGGEREGSHOF (geproklameer 1967) Die Ou Hooggeregshof aan die bopunt van die Heerengracht (Adderleystraat) is ’n merkwaardige gebou. Vanweë sy geskiedenis, sy argitektoniese waarde en sy simboliese betekenis is dit enig in sy soort in Suid-Afrika.

DIE OU HOOGGEREGSHOF2023-11-20T15:01:57+02:00
20 11, 2023

DIE KOMPANJIESTUIN EN SY GEDENKWAARDIGHEDE

2023-11-20T14:56:59+02:00

DIE KOMPANJIESTUIN EN SY GEDENKWAARDIGHEDE DIE KOMPANJIESTUIN EN SY GEDENKWAARDIGHEDE (a)     Die Tuin (Geproklameer 1962) Die vestiging van die blanke aan die Kaap het begin met ’n fort en ’n tuin: “Zoek ... een plek voor fort ... Zoek

DIE KOMPANJIESTUIN EN SY GEDENKWAARDIGHEDE2023-11-20T14:56:59+02:00
20 11, 2023

DIE GROOTE KERK

2023-11-20T14:43:37+02:00

DIE GROOTE KERK DIE GROOTE KERK (Geproklameer 1962) In Suid-Afrika is daar waarskynlik geen gebou wat meer bekend is as die Groote Kerk nie. Daar is ook weinig geboue wat met soveel piëteit en agting bejeën word. Selfs die naam

DIE GROOTE KERK2023-11-20T14:43:37+02:00
20 11, 2023

DIE DUIWEHOK, MEERLUST, FAURE

2023-11-20T14:37:39+02:00

DIE DUIWEHOK, MEERLUST, FAURE DIE DUIWEHOK, MEERLUST, FAURE (Geen toegang) (Geproklameer 1940) Onder die eerste groepie boere wat rondom 1680 buite die Skiereiland grond gekry het, was die bekende Henning Hüsing, ’n groot veeboer, wat jare lank die alleenreg gehad

DIE DUIWEHOK, MEERLUST, FAURE2023-11-20T14:37:39+02:00
20 11, 2023

DIE BOSHOFHEK, NUWELAND

2023-11-20T14:32:42+02:00

DIE BOSHOFHEK, NUWELAND Grensende aan die historiese Rondebosch is die bekende Nuweland geleë, aldus deur Ryk Tulbagh genoem toe hy hier ’n nuwe buiteverblyf vir die goewerneur gebou het en “nuwe lande” omgeploeg het. Hier in die vurk van die

DIE BOSHOFHEK, NUWELAND2023-11-20T14:32:42+02:00
20 11, 2023

DE WET-HUIS, TULBAGH

2023-11-20T14:33:52+02:00

DE WET-HUIS, TULBAGH (Geen toegang) Ds. Arnoldus M. Meiring (1743-1757) het sy pastorie ongeveer een km noord van die ou kerkie gebou wat hy hier in die Land van Waveren in die helfte van die 18de eeu opgerig het. Vanselfsprekend

DE WET-HUIS, TULBAGH2023-11-20T14:33:52+02:00
Go to Top