15 05, 2024

DIE SLAG VAN DWARSVLEI

2024-05-15T14:15:16+02:00

DIE SLAG VAN DWARSVLEI Teen Junie 1900 het die Britte die meeste groot dorpe in Transvaal beset, maar die Boere was steeds in beheer van die plattelandse gebiede in die Magaliesberg en Rustenburg was so te sê onder beleg. Op 11 Julie 1900 het ’n

DIE SLAG VAN DWARSVLEI2024-05-15T14:15:16+02:00
15 05, 2024

DIE SLAG VAN KALKHEUWEL

2024-05-15T13:50:56+02:00

DIE SLAG VAN KALKHEUWEL Aan die begin van die Anglo-Boereoorlog in 1899 het die Boere ’n reeks oorwinnings behaal, maar vroeg in 1900 het die gety begin draai en teen Junie het die Britte onder bevel van Lord Frederick Roberts gereed gemaak om Pretoria binne

DIE SLAG VAN KALKHEUWEL2024-05-15T13:50:56+02:00
15 05, 2024

DIE SLAG VAN NOOITGEDACHT

2024-05-15T13:17:22+02:00

DIE SLAG VAN NOOITGEDACHT Soos wat die oorlog teen die einde van 1900 bly voortwoed het, het die Britse magte al hoe harder probeer om die plaaslike ondersteuning van die Boere se guerrillamagte af te sny. Plase waar die Boerekommando’s na bewering gehuisves is, is

DIE SLAG VAN NOOITGEDACHT2024-05-15T13:17:22+02:00
15 05, 2024

DIE GEVEGTE BY SILKAATSNEK

2024-05-15T12:24:22+02:00

DIE GEVEGTE BY SILKAATSNEK Na die besetting van Pretoria in Junie 1900 het Brittanje baie van die grootste dorpe in Transvaal beheer maar die Boere was nog steeds sterk in die plattelandse gebiede van die Magaliesberg en Rustenburg was nog feitlik beleër. Daar is twee

DIE GEVEGTE BY SILKAATSNEK2024-05-15T12:24:22+02:00
15 05, 2024

DIE SLAG VAN DIAMOND HILL

2024-05-15T11:57:51+02:00

DIE SLAG VAN DIAMOND HILL Skets van die Slag van Diamond Hill Die Slag van Diamond Hill het op 11 en 12 Junie 1900 plaasgevind. Sir Ian Hamilton, een van die generaals wat aan hierdie slag deelgeneem het, het dit as ’n keerpunt

DIE SLAG VAN DIAMOND HILL2024-05-15T11:57:51+02:00
15 05, 2024

FW REITZ (1844-1934)

2024-05-15T10:12:06+02:00

FW REITZ (1844-1934) FW Reitz was ’n Suid-Afrikaanse politikus en staatsman wat die vyfde president van die Oranje-Vrystaat was. Francis William Reitz (junior) is op 5 Oktober 1844 in Swellendam gebore. Sy pa, wie se name hy gedra het, was ’n boer en sy ma

FW REITZ (1844-1934)2024-05-15T10:12:06+02:00
14 05, 2024

PIET CRONJÉ (1836-1911)

2024-05-14T11:43:27+02:00

PIET CRONJÉ (1836-1911) Genl. Piet Cronjé was ’n leier van die Zuid-Afrikaansche Republiek se militêre magte tydens die Eerste en Tweede Vryheidsoorloë. Piet Arnoldus Cronjé is op 4 Oktober 1836 in die Kaapkolonie gebore en het op die Groot Trek saam met sy ouers na

PIET CRONJÉ (1836-1911)2024-05-14T11:43:27+02:00
10 05, 2024

OP 82 VAT VAN DER MERWE SY GOED EN TREK DIE DORSLAND DEUR

2024-05-10T13:29:31+02:00

OP 82 VAT VAN DER MERWE SY GOED EN TREK DIE DORSLAND DEUR Die Dorslandtrek het gestalte gekry toe ’n 82-jarige man sy plaas oos van Pretoria in 1874 verkoop het. Hy is op dié hoë ouderdom dwarsdeur die dorstige woestyne op tot in Angola

OP 82 VAT VAN DER MERWE SY GOED EN TREK DIE DORSLAND DEUR2024-05-10T13:29:31+02:00
10 05, 2024

ANDRIES SE WATERWIEL IN DIE APIES WORD MEINTJES SE MEULE

2024-05-10T12:45:12+02:00

ANDRIES SE WATERWIEL IN DIE APIES WORD MEINTJES SE MEULE Eens was daar ’n waterwiel in die Apiesrivier en die storie van sy oorsprong begin by Pretoria se eerste landdros en maak ’n draai by ’n rits bekende name uit toeka se dae. Van Arcadia

ANDRIES SE WATERWIEL IN DIE APIES WORD MEINTJES SE MEULE2024-05-10T12:45:12+02:00
9 04, 2024

NASIONALE AFRIKAANSE LETTERKUNDIGE MUSEUM EN NAVORSINGSENTRUM, BLOEMFONTEIN

2024-04-09T14:04:02+02:00

NASIONALE AFRIKAANSE LETTERKUNDIGE MUSEUM EN NAVORSINGSENTRUM, BLOEMFONTEIN Die statige Ou Goewermentsgebou, met sy pragtige hoë toring en die standbeeld van president JH Brand voor die hek, is een van die bekendste bakens in Bloemfontein. Hierdie gebou, wat geleë is in President

NASIONALE AFRIKAANSE LETTERKUNDIGE MUSEUM EN NAVORSINGSENTRUM, BLOEMFONTEIN2024-04-09T14:04:02+02:00
Go to Top