20 06, 2023

FRAGMENT UIT DIE GRONDWET VAN DIE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK, FEBRUARIE 1858

2023-06-20T12:32:55+02:00

FRAGMENT UIT DIE GRONDWET VAN DIE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK, FEBRUARIE 1858 Algemeene Bepalingen.Art. I. Deze Staat zal den naam dragen van de Zuid-Afrikaansche Republiek.2. De Regeringsvorm van dezen Staat zal zijn die eener Republiek.3. Zij wil zich bij de beschaafde wereld als een

FRAGMENT UIT DIE GRONDWET VAN DIE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK, FEBRUARIE 18582023-06-20T12:32:55+02:00
20 06, 2023

DIE GRONDWET VAN DIE ORANJE-VRYSTAAT, 10 APRIL 1854*

2023-06-20T12:38:14+02:00

DIE GRONDWET VAN DIE ORANJE-VRYSTAAT, 10 APRIL 1854* Constitutie van den Oranjevrijstaat. (10 Ap. 1854, 1866, enz.) Kwalificatie van Kiesgeregtigden. ART. I. De Burgers van den Oranjevrijstaat zullen bestaan: 1. uit alle blanke personen in den Staat geboren; 2. uit alle

DIE GRONDWET VAN DIE ORANJE-VRYSTAAT, 10 APRIL 1854*2023-06-20T12:38:14+02:00
20 06, 2023

DIE VREDESVERDRAG VAN VEREENIGING, 31 MEI 1902*

2023-06-20T12:24:42+02:00

DIE VREDESVERDRAG VAN VEREENIGING, 31 MEI 1902* General Lord Kitchener of Khartoum, Commanding-in-Chief, and His Excellency Lord Milner, High Commissioner, on behalf of the British Government,andMessrs. S.W. Burger, F.W. Reitz, Louis Botha, J.H. de la Rey, L.J. Meyer, and J.C. Kroghs acting

DIE VREDESVERDRAG VAN VEREENIGING, 31 MEI 1902*2023-06-20T12:24:42+02:00
20 06, 2023

DIE KRUGER-ULTIMATUM, 9 OKTOBER 1889*

2023-06-20T12:17:02+02:00

DIE KRUGER-ULTIMATUM, 9 OKTOBER 1889* Departement van Buitenlandsche Zaken,Gouvernements Kantoor.Pretoria, 9 October 1899.Weledel Gestrenge Heer,De Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek gevoelt zich gedrongen het Gouvernement van Hare Majesteit de Koningin van Groot Brittanje en lerland, nog eenmaal te wijzen op de Conventie van

DIE KRUGER-ULTIMATUM, 9 OKTOBER 1889*2023-06-20T12:17:02+02:00
20 06, 2023

PRESIDENT M.T. STEYN ROEP SY VOLK OP TOT OORLOG TEEN BRITTANJE, 11 OKTOBER 1899

2023-06-20T12:07:05+02:00

PRESIDENT M.T. STEYN ROEP SY VOLK OP TOT OORLOG TEEN BRITTANJE, 11 OKTOBER 1899 Burgers van de Oranje-Vrijstaat!De tijd, die wij zo gaarne vermeden hadden, het tijdstip dat wij, als ’n volk, gedwongen worden ons met de wapenen te verzetten tegen onrecht

PRESIDENT M.T. STEYN ROEP SY VOLK OP TOT OORLOG TEEN BRITTANJE, 11 OKTOBER 18992023-06-20T12:07:05+02:00
20 06, 2023

SHEPSTONE SE ANNEKSASIE-PROKLAMASIE, 12 APRIL 1877*

2023-06-20T12:01:45+02:00

SHEPSTONE SE ANNEKSASIE-PROKLAMASIE, 12 APRIL 1877* Proclamation. — By His Excellency Sir Theophilus Shepstone, Knight Commander of the Most Distinguished Order of St. Michael and St. George, Her Majesty’s Special Commissioner for certain purposes in South Africa.Whereas at a meeting held on

SHEPSTONE SE ANNEKSASIE-PROKLAMASIE, 12 APRIL 1877*2023-06-20T12:01:45+02:00
20 06, 2023

VISE-PRESIDENT PAUL KRUGER BETUIG SY DANKBAARHEID, 7 MAART 1881

2023-06-20T11:58:43+02:00

VISE-PRESIDENT PAUL KRUGER BETUIG SY DANKBAARHEID, 7 MAART 1881 Dagorder.Zuid-Afrikaansche Republiek,Gouvernementshuis,Heidelberg, 7 Maart, 1881.Aan den Commandant Generaal, de Commandanten, Offcieren en Burgers in het Transvaalsche Lager bij de Drakensbergen.MANNEN, BROEDERS! — Ons hart dringt ons u een woord toe te spreken; wij

VISE-PRESIDENT PAUL KRUGER BETUIG SY DANKBAARHEID, 7 MAART 18812023-06-20T11:58:43+02:00
20 06, 2023

DIE KONVENSIE VAN LONDEN, 27 FEBRUARIE 1884

2023-06-20T11:55:20+02:00

DIE KONVENSIE VAN LONDEN, 27 FEBRUARIE 1884 Whereas the Government of the Transvaal State, through its delegates, consisting of Stephanus Johannes Paulus Kruger (President of the said State), and Stephanus Jacobus du Toit (Superintendent of Education), and Nicholas Jacobus Smit (a member

DIE KONVENSIE VAN LONDEN, 27 FEBRUARIE 18842023-06-20T11:55:20+02:00
20 06, 2023

DIE GRONDWET VAN DIE AFRIKANERBOND, 1883

2023-06-20T11:52:15+02:00

DIE GRONDWET VAN DIE AFRIKANERBOND, 1883 Algemene Konstitusie.Art. I. De Bond kent geen nationaliteit hoegenaamd, dan alleen die der Afrikaners, en beschouwt als daartoe behorend een ieder, van welke afkomst ook, die de welvaart van Zuid-Afrika beoogt.Art. II. Het doel van de

DIE GRONDWET VAN DIE AFRIKANERBOND, 18832023-06-20T11:52:15+02:00
20 06, 2023

DIE EERSTE UITGAWE VAN DIE AFRIKAANSE PATRIOT, 15 JANUARIE 1876*

2023-06-20T11:49:27+02:00

DIE EERSTE UITGAWE VAN DIE AFRIKAANSE PATRIOT, 15 JANUARIE 1876* “Die Afrikaanse Patriot.” Een Afrikaanse koerant! Wie het dit ooit gedroom! Ja, Afrikaanders! een koerant in ons ei’e taal! Dit het baiang moeite gekos om so vêr te kom; dit

DIE EERSTE UITGAWE VAN DIE AFRIKAANSE PATRIOT, 15 JANUARIE 1876*2023-06-20T11:49:27+02:00
Go to Top