21 06, 2023

DIE VRYSTAATSE VLAG, LANDSWAPEN EN VOLKSLIED

2023-06-21T09:51:59+02:00

DIE VRYSTAATSE VLAG, LANDSWAPEN EN VOLKSLIED Die vlag en landswapen herinner sterk aan die Nederlandse wortels van die Vrystaatse republiek. In die linkerkantste hoek van die Vrystaatse vlag is die Nederlandse vlag, en die lemoenboom herinner aan die Huis van Oranje wat

DIE VRYSTAATSE VLAG, LANDSWAPEN EN VOLKSLIED2023-06-21T09:51:59+02:00
21 06, 2023

DIE VIERKLEUR, TRANSVAALSE LANDSWAPEN EN VOLKSLIED

2023-06-21T09:40:08+02:00

DIE VIERKLEUR, TRANSVAALSE LANDSWAPEN EN VOLKSLIED Die Vierkleur is ontwerp deur Dirk van der Hoff, die eerste predikant in Transvaal. Die rooi, wit en blou bane dui op die Nederlandse vlag. Die groen baan is ’n simbool van hoop, jeug en groei.

DIE VIERKLEUR, TRANSVAALSE LANDSWAPEN EN VOLKSLIED2023-06-21T09:40:08+02:00
21 06, 2023

MAJUBADAG, 27 FEBRUARIE

2023-06-21T09:20:35+02:00

MAJUBADAG, 27 FEBRUARIE Op 31 Mei 1882 het die Transvaalse Volksraad besluit dat 27 Februarie ’n openbare feesdag sal wees ter herdenking aan die veldslag toe Piet Joubert die Britse leër by Majuba beslissend verslaan het. Na 1902 is die dag nie

MAJUBADAG, 27 FEBRUARIE2023-06-21T09:20:35+02:00
21 06, 2023

VRYSTAATDAG, 23 FEBRUARIE

2023-06-21T09:18:17+02:00

VRYSTAATDAG, 23 FEBRUARIE Die Vrystaatse Republiek was die eerste staat in Suid-Afrika wat op gereelde basis hul onafhanklikheid gevier het. Op 23 Februarie 1854 is die Bloemfontein-konvensie onderteken waardeur die Vrystaat sy onafhanklikheid verkry het. Reeds in 1856 het die Volksraad

VRYSTAATDAG, 23 FEBRUARIE2023-06-21T09:18:17+02:00
Go to Top