MTR SMIT (1888-1972)

MTR Smit was ’n predikant van die Nederduits Gereformeerde (NG) Kerk wat veral bekendheid verwerf het vir die stigting van die kinderhuis op Ugie in die Oos-Kaap wat sy naam dra.

Mattheus Theodurus Reuhel Smit is op 9 Januarie 1888 in die distrik Rustenburg gebore. Nadat hy sy skoolopleiding voltooi het, het hy aanvanklik verdere opleiding in Wellington ondergaan, waarna hy sy teologiese studie in Stellenbosch voltooi het. Hy het, nadat hy sy kandidaatseksamen afgelê het, ’n tyd lank as veldprediker tydens die Eerste Wêreldoorlog opgetree totdat hy in 1916 gelegimiteer is en die volgende jaar bevestig is.

Hy was sy hele bediening lank verbonde aan die NG-gemeente Ugie, en het belangrike opheffingswerk in die gemeenskap verrig. Hy was besorg oor die lot van die weeskinders van die 1918-griepepidemie en gevolglik het hy ’n versorgingsoord opgerig. Dit het mettertyd die grootste kinderhuis van die NG Kerk geword.

Na sy aftrede het hy hom met skryfwerk besig gehou en ’n aantal werke het uit sy pen verskyn. Een daarvan was The romance of the village Ugie, wat in 1964 verskyn het.

Hy is op 30 Mei 1972 in die ouderdom van 84 jaar oorlede.

Daantjie Badenhorst