15 05, 2024

DIE SLAG VAN DWARSVLEI

2024-05-15T14:15:16+02:00

DIE SLAG VAN DWARSVLEI Teen Junie 1900 het die Britte die meeste groot dorpe in Transvaal beset, maar die Boere was steeds in beheer van die plattelandse gebiede in die Magaliesberg en Rustenburg was so te sê onder beleg. Op 11 Julie 1900 het ’n

DIE SLAG VAN DWARSVLEI2024-05-15T14:15:16+02:00
15 05, 2024

DIE SLAG VAN KALKHEUWEL

2024-05-15T13:50:56+02:00

DIE SLAG VAN KALKHEUWEL Aan die begin van die Anglo-Boereoorlog in 1899 het die Boere ’n reeks oorwinnings behaal, maar vroeg in 1900 het die gety begin draai en teen Junie het die Britte onder bevel van Lord Frederick Roberts gereed gemaak om Pretoria binne

DIE SLAG VAN KALKHEUWEL2024-05-15T13:50:56+02:00
15 05, 2024

DIE SLAG VAN DIAMOND HILL

2024-05-15T11:57:51+02:00

DIE SLAG VAN DIAMOND HILL Skets van die Slag van Diamond Hill Die Slag van Diamond Hill het op 11 en 12 Junie 1900 plaasgevind. Sir Ian Hamilton, een van die generaals wat aan hierdie slag deelgeneem het, het dit as ’n keerpunt

DIE SLAG VAN DIAMOND HILL2024-05-15T11:57:51+02:00
14 05, 2024

PIET CRONJÉ (1836-1911)

2024-05-14T11:43:27+02:00

PIET CRONJÉ (1836-1911) Genl. Piet Cronjé was ’n leier van die Zuid-Afrikaansche Republiek se militêre magte tydens die Eerste en Tweede Vryheidsoorloë. Piet Arnoldus Cronjé is op 4 Oktober 1836 in die Kaapkolonie gebore en het op die Groot Trek saam met sy ouers na

PIET CRONJÉ (1836-1911)2024-05-14T11:43:27+02:00
9 04, 2024

LONG TOM-GEDENKTEKEN, SABIE

2024-04-09T13:25:16+02:00

LONG TOM-GEDENKTEKEN, SABIE Toe doktor LS Jameson die ZAR in 1895 onsuksesvol binnegeval het, het die Zuid-Afrikaansche Republiek maar oor ongeveer 20 stuks grofgeskut van uiteenlopende aard en kaliber beskik. Die inval en die toenemende moontlikheid van oorlog teen Groot-Brittanje het

LONG TOM-GEDENKTEKEN, SABIE2024-04-09T13:25:16+02:00
9 04, 2024

JAPIE GREYLING-MONUMENT, DALESIDE

2024-04-09T12:49:42+02:00

JAPIE GREYLING-MONUMENT, DALESIDE Langs die Sybrand van Niekerk-hoofweg, ongeveer halfpad tussen Alberton en Vereeniging by Daleside, lê die Laerskool Japie Greyling met ’n eie heldeakker. Op die skoolterrein is daar ’n monumentkompleks wat kinderhelde in Suid-Afrika gedenk. Veral drie gebeurtenisse in

JAPIE GREYLING-MONUMENT, DALESIDE2024-04-09T12:49:42+02:00
9 04, 2024

SPIOENKOP, LADYSMITH

2024-04-09T12:39:48+02:00

SPIOENKOP, LADYSMITH Die Slag by Spioenkop is gekenmerk deur weergalose dapperheid aan albei kante. In hierdie slag, wat in werklikheid van 17 tot 27 Januarie 1900 geduur het, en as een van die hewigste gevegte van die Anglo-Boereoorlog beskou word, het

SPIOENKOP, LADYSMITH2024-04-09T12:39:48+02:00
18 03, 2024

CHRISTIAAN BOTHA (1864-1902)

2024-03-18T14:30:54+02:00

CHRISTIAAN BOTHA (1864-1902) Christiaan Botha is ’n jonger broer van Louis Botha en was ook ’n generaal tydens die Tweede Vryheidsoorlog. Hy is gebore te Greytown, KwaZulu-Natal en sy ouers is Louis en Salomina Botha. Hulle was van die eerste inwoners van die Nuwe republiek van

CHRISTIAAN BOTHA (1864-1902)2024-03-18T14:30:54+02:00
15 03, 2024

KORT GESKIEDENIS VAN PRETORIA SE OOSFORT

2024-03-15T07:27:02+02:00

KORT GESKIEDENIS VAN PRETORIA SE OOSFORT Die oorblyfsels van die grootste vesting wat die Britte tydens die Anglo-Boereoorlog van 1899 tot 1902 gebou het, kan vandag nog by Strubenkop in die voorstad Lynnwood in Pretoria gesien word. Dit is vandag ’n natuurreservaat wat deur die Stad

KORT GESKIEDENIS VAN PRETORIA SE OOSFORT2024-03-15T07:27:02+02:00
23 02, 2024

WENTWORTH-KONSENTRASIEKAMP

2024-02-23T09:06:12+02:00

WENTWORTH-KONSENTRASIEKAMP Wentworth-kamp was die derde van die drie Durban-kampe wat gebou is. Dit was net noord van Jacobs Siding geleë, op die Bluff-spoorlyn. Alhoewel dit op ’n gesonder terrein gebou is, met sanderige grond eerder as vleiland, het dit baie

WENTWORTH-KONSENTRASIEKAMP2024-02-23T09:06:12+02:00
Go to Top