HENDRIK VERMOOTEN (1921-2013)

2024-04-19T10:23:35+02:00

HENDRIK VERMOOTEN (1921-2013) Hendrik Vermooten was ’n bekende argitek wat verskeie kerkgeboue, veral van die Nederduits Gereformeerde (NG)-kerk ontwerp het. Hy is op 20 Mei 1921 in Potchefstroom gebore en het sy skoolopleiding in Potgietersrus (vandag Mokopane) ondergaan. Sy pa was ’n handwerkonderwyser en inspekteur