BART PRETORIUS-BEGRAAFPLAAS

2024-06-13T09:21:33+02:00

BART PRETORIUS-BEGRAAFPLAAS Hercules Albertus (Bart) Pretorius was die jonger broer van die Voortrekkerleier Andries Pretorius en is op 22 Augustus 1803 gebore. Hy is op 4 April 1836 as veldkornet van die Voor-Sneeubergwyk beëdig en het as laerkommandant saam met die Wenkommando teen die Zoeloes