21 06, 2024

DIE OU PRESIDENSIE, BLOEMFONTEIN

2024-06-21T12:08:39+02:00

DIE OU PRESIDENSIE, BLOEMFONTEIN Die deftige Presidentswoning staan in President Brandstraat net suid van Bloemspruit. In 1840 het ’n Trekker-veeboer Johan Nicolaas Brits sy hartbeeshuisie ongeveer 300 m van die fontein in die omgewing van die huidige Presidensie opgerig. Met

DIE OU PRESIDENSIE, BLOEMFONTEIN2024-06-21T12:08:39+02:00
21 06, 2024

VIERDE RAADSAAL, BLOEMFONTEIN

2024-06-21T11:37:37+02:00

VIERDE RAADSAAL, BLOEMFONTEIN Die Vierde Raadsaal is ’n simbool van die lewe en ideale van die Vrystaatse Republiek en sy bloeitydperk. Hierdie gebou is die hoogtepunt van die ou Republikeinse boukuns in die Vrystaat. Die Vrystaatse Volksraad het agtereenvolgens in vier

VIERDE RAADSAAL, BLOEMFONTEIN2024-06-21T11:37:37+02:00
21 06, 2024

DIE BEELDETUIN VAN DIE NALN, BLOEMFONTEIN

2024-06-21T10:55:28+02:00

DIE BEELDETUIN VAN DIE NALN, BLOEMFONTEIN Die tuin voor die Ou Goewermentsgebou, wat tans die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN) se Beeldetuin is, is uit eie reg ’n historiese gedenkwaardigheid. Hierdie unieke boomtuin oorspan ’n tydperk van honderd

DIE BEELDETUIN VAN DIE NALN, BLOEMFONTEIN2024-06-21T10:55:28+02:00
9 04, 2024

NASIONALE AFRIKAANSE LETTERKUNDIGE MUSEUM EN NAVORSINGSENTRUM, BLOEMFONTEIN

2024-04-09T14:04:02+02:00

NASIONALE AFRIKAANSE LETTERKUNDIGE MUSEUM EN NAVORSINGSENTRUM, BLOEMFONTEIN Die statige Ou Goewermentsgebou, met sy pragtige hoë toring en die standbeeld van president JH Brand voor die hek, is een van die bekendste bakens in Bloemfontein. Hierdie gebou, wat geleë is in President

NASIONALE AFRIKAANSE LETTERKUNDIGE MUSEUM EN NAVORSINGSENTRUM, BLOEMFONTEIN2024-04-09T14:04:02+02:00
9 04, 2024

ONZE RUST, BLOEMFONTEIN

2024-04-09T12:17:45+02:00

ONZE RUST, BLOEMFONTEIN Onze Rust, die plaas van president MT Steyn, sal leef in die geskiedenis van die Afrikaner. Dit is ongeveer 22 km ten suide van Bloemfontein geleë. Na die Tweede Vryheidsoorlog was dit veral van hier dat hy as

ONZE RUST, BLOEMFONTEIN2024-04-09T12:17:45+02:00
Go to Top