ENGELENBURGHUIS, PRETORIA

2024-04-09T11:53:29+02:00

ENGELENBURGHUIS, PRETORIA Teen die suidwestelike kant van Meintjeskop in Pretoria staan ’n monument vir ’n man wat met sy lewe en nalatenskap ’n groot bydrae tot die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur, die geskiedenis, wetenskap en tegniek, gelewer