2 05, 2024

FORT WILLSHIRE, PEDDIE

2024-05-02T13:39:55+02:00

FORT WILLSHIRE, PEDDIE Op die pad van Fort Peddie na Alice, ongeveer nege km noord van Breakfast-vlei, in ’n hoefboog van die Keiskamma, was die bekende Fort Willshire geleë. Tans is sy standplaas nog slegs kenbaar deur afsonderlike groepe bouvalle. Op

FORT WILLSHIRE, PEDDIE2024-05-02T13:39:55+02:00
2 05, 2024

FORT SELWYN, GRAHAMSTAD

2024-05-02T13:31:35+02:00

FORT SELWYN, GRAHAMSTAD Fort Selwyn staan op Gunfire-heuwel agter die Rhodes-Universiteit, op grond wat vroeër aan die drosdy behoort het. Toe sir Benjamin D’Urban in 1835 die drosdyterrein in ’n versterkte kaserne laat omskep het, was dit deel van hierdie verdedigingsplan

FORT SELWYN, GRAHAMSTAD2024-05-02T13:31:35+02:00
2 05, 2024

FORT MURRAY, DIST. KING WILLIAM’S TOWN

2024-05-02T13:23:26+02:00

FORT MURRAY, DIST. KING WILLIAM’S TOWN Na afloop van die Sesde Xhosa-oorlog (1834-1835) het sir Benjamin D’Urban die ganse gebied tussen die Keiskamma en die Kei as die Provinsie van Koningin Adelaide by die Kaapkolonie geannekseer. Om dit te beveilig, het

FORT MURRAY, DIST. KING WILLIAM’S TOWN2024-05-02T13:23:26+02:00
Go to Top