FORT MURRAY, DIST. KING WILLIAM’S TOWN

2024-05-02T13:23:26+02:00

FORT MURRAY, DIST. KING WILLIAM’S TOWN Na afloop van die Sesde Xhosa-oorlog (1834-1835) het sir Benjamin D’Urban die ganse gebied tussen die Keiskamma en die Kei as die Provinsie van Koningin Adelaide by die Kaapkolonie geannekseer. Om dit te beveilig, het