FORT SELWYN, GRAHAMSTAD

2024-05-02T13:31:35+02:00

FORT SELWYN, GRAHAMSTAD Fort Selwyn staan op Gunfire-heuwel agter die Rhodes-Universiteit, op grond wat vroeër aan die drosdy behoort het. Toe sir Benjamin D’Urban in 1835 die drosdyterrein in ’n versterkte kaserne laat omskep het, was dit deel van hierdie verdedigingsplan