16 08, 2023

31 AUGUSTUS

2024-04-02T14:22:46+02:00

31 AUGUSTUS GEBEURE 1900 – Anglo-Boereoorlog: Trein en soldate geroof Kommandant Danie Theron roof ’n trein en 30 soldate by Kliprivierstasie, naby die huidige Soweto. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Quaggafontein, Krugersdorp 1901 – Anglo-Boereoorlog: Tobias Smuts gedemoveer Kommandant Botha

31 AUGUSTUS2024-04-02T14:22:46+02:00
16 08, 2023

30 AUGUSTUS

2024-04-02T14:19:44+02:00

30 AUGUSTUS GEBEURE 1900 – Anglo-Boereoorlog: Krygsgevangenes vrygelaat Genl. Ben Viljoen laat ongeveer 2 000 Britse krygsgevangenes vry van die kamp by Nooitgedacht. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Beset Waterval-Boven en Waterval-Onder Die Britte onder generaal French beset Waterval-Boven en Waterval-Onder in

30 AUGUSTUS2024-04-02T14:19:44+02:00
16 08, 2023

28 AUGUSTUS

2024-04-02T14:17:13+02:00

28 AUGUSTUS GEBEURE 1879 – Cetshwayo gevange geneem Cetshwayo, laaste van die groot Zoeloe-konings, word gevange geneem deur die Britte aan die einde van die Zoeloe-oorloë. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Presidente Steyn en Kruger beweeg na Nelspruit. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Kruger

28 AUGUSTUS2024-04-02T14:17:13+02:00
16 08, 2023

27 AUGUSTUS

2024-04-02T14:13:44+02:00

27 AUGUSTUS GEBEURE 1818 – Cradock in die Oos-Kaap gestig Die dorp Cradock is in die Oos-Kaap gestig. Een van Cradock se bekendste besienswaardighede is die Schreiner Huis-museum waar Olive Schreiner die skrywer van die boek The Story of an

27 AUGUSTUS2024-04-02T14:13:44+02:00
16 08, 2023

26 AUGUSTUS

2024-04-02T14:09:21+02:00

26 AUGUSTUS GEBEURE 1785 – Die distrik Graaff-Reinet is saamgestel 1879 – Die spoorlyn van Port Elizabeth bereik Graaff-Reinet 1901 – Anglo-Boereoorlog: Burgers gefusilleer Daniël Olewagen en Ignatius (Naas) Nel word deur ’n vuurpeloton vir verraad in die Kaapkolonie gefusilleer

26 AUGUSTUS2024-04-02T14:09:21+02:00
16 08, 2023

25 AUGUSTUS

2024-04-02T14:06:24+02:00

25 AUGUSTUS GEBEURE 1685 – Kommandeur Simon van der Stel vertrek op sy lang reis na Namakwaland 1900 – Anglo-Boereoorlog: Ontmoeting met Kruger President Steyn kom by Waterval-Onder aan om president Kruger te ontmoet. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Kalkfontein,

25 AUGUSTUS2024-04-02T14:06:24+02:00
16 08, 2023

24 AUGUSTUS

2024-04-02T14:03:54+02:00

24 AUGUSTUS GEBEURE 1572 – Barholomeusnag Die Bartholomeusnag of Bloedbruilof was in 1572, toe duisende Protestante in Parys byeengekom het om die huwelik van Magaretha van Valois met Hendrik van Bourbon te vier. Baie Franse Rooms-Katolieke het gevrees dat hierdie

24 AUGUSTUS2024-04-02T14:03:54+02:00
16 08, 2023

22 AUGUSTUS

2024-04-02T14:00:38+02:00

22 AUGUSTUS GEBEURE 1650 – Die Here XVII besluit om verversingspos aan die Kaap te stig Hierdie besluit het gelei tot die vestiging van die blankes in Suid-Afrika. Verskeie geografiese en politieke faktore het gelei tot hierdie belangrike besluit. Vir

22 AUGUSTUS2024-04-02T14:00:38+02:00
16 08, 2023

21 AUGUSTUS

2024-04-02T13:58:41+02:00

21 AUGUSTUS GEBEURE 1655 – Walvisvangery verbied Kommandeur Jan van Riebeeck het in sy pogings om die verversingspos aan die Kaap te vestig onder meer aan die NOIK se Kamer van Sewentien voorgestel dat grootskeepse walvisvangery aangepak word. Op 21

21 AUGUSTUS2024-04-02T13:58:41+02:00
16 08, 2023

20 AUGUSTUS

2024-04-02T13:52:55+02:00

20 AUGUSTUS GEBEURE 1892 – “Transvaal National Union” gestig Die Uitlanders se baie griewe het uitgeloop op die totstandkoming van politieke organisasies wat hulle belange behartig het. So is daar in 1890 ’n politieke beweging onder die naam “Political Reform

20 AUGUSTUS2024-04-02T13:52:55+02:00
Go to Top