2 05, 2024

DIE PROVOOSGEBOU, GRAHAMSTAD

2024-05-02T14:28:08+02:00

DIE PROVOOSGEBOU, GRAHAMSTAD Die sogenaamde Provoosgebou het saam met die versterkte drosdyterrein en Fort Selwyn deel uitgemaak van sir Benjamin D’Urban se verdedigingsplan van 1835. Dit is dan ook op die ou drosdyterrein naby die Albany-museum en die Botaniese Tuin geleë.

DIE PROVOOSGEBOU, GRAHAMSTAD2024-05-02T14:28:08+02:00
2 05, 2024

DIE OU TRONK, GRAHAMSTAD

2024-05-02T13:52:45+02:00

DIE OU TRONK, GRAHAMSTAD Die ontstaan van Grahamstad was, soos in die geval van meeste van ons dorpe en stede, heel beskeie. ’n Eenvoudige en langwerpige geboutjie in Hoogstraat, ’n klein entjie onderkant die bekende Drosdyhek, was een van die eerste

DIE OU TRONK, GRAHAMSTAD2024-05-02T13:52:45+02:00
2 05, 2024

FORT SELWYN, GRAHAMSTAD

2024-05-02T13:31:35+02:00

FORT SELWYN, GRAHAMSTAD Fort Selwyn staan op Gunfire-heuwel agter die Rhodes-Universiteit, op grond wat vroeër aan die drosdy behoort het. Toe sir Benjamin D’Urban in 1835 die drosdyterrein in ’n versterkte kaserne laat omskep het, was dit deel van hierdie verdedigingsplan

FORT SELWYN, GRAHAMSTAD2024-05-02T13:31:35+02:00
Go to Top