OP 82 VAT VAN DER MERWE SY GOED EN TREK DIE DORSLAND DEUR

2024-05-10T13:29:31+02:00

OP 82 VAT VAN DER MERWE SY GOED EN TREK DIE DORSLAND DEUR Die Dorslandtrek het gestalte gekry toe ’n 82-jarige man sy plaas oos van Pretoria in 1874 verkoop het. Hy is op dié hoë ouderdom dwarsdeur die dorstige woestyne op tot in Angola