LONG TOM-GEDENKTEKEN, SABIE

2024-04-09T13:25:16+02:00

LONG TOM-GEDENKTEKEN, SABIE Toe doktor LS Jameson die ZAR in 1895 onsuksesvol binnegeval het, het die Zuid-Afrikaansche Republiek maar oor ongeveer 20 stuks grofgeskut van uiteenlopende aard en kaliber beskik. Die inval en die toenemende moontlikheid van oorlog teen Groot-Brittanje het