MARIA MALAN (1905-1973)

2024-04-24T13:05:14+02:00

MARIA MALAN (1905-1973) Die ewige terggees Maria, het hulle haar genoem. Vriend en vyand, bekende en vreemdeling ... nooit “Mevrou Doktor Malan” soos wat die gewoonte in daardie jare van formaliteite was nie. Maria, die laggende, opgewekte, soms bitsige donkerkop wat altyd gereed was met