14 08, 2023

12 MEI

2024-03-01T08:58:16+02:00

12 MEI GEBEURE 1652 – Eerste Nagmaalsviering in die gemeente van Kaapstad Op hierdie dag is die eerste Nagmaal aan die Kaap gevier. Jan van Riebeeck se dagregister vertel soos volg oor hierdie geleentheid: “… is alhier in’t noch onvolmaeckte

12 MEI2024-03-01T08:58:16+02:00
14 08, 2023

11 MEI

2024-03-01T08:52:31+02:00

11 MEI GEBEURE 1903 – Genl. Louis Botha lê die hoeksteen van die NG Kerk in Bosmanstraat, Pretoria 1909 – SA-Wet onderteken Die konsep-Suid-Afrika-Wet is op hierdie datum deur die onderskeie afgevaardigdes geteken, maar die debat oor die inhoud van

11 MEI2024-03-01T08:52:31+02:00
14 08, 2023

10 MEI

2024-03-01T08:45:00+02:00

10 MEI GEBEURE 1864 – MW Pretorius neem die eed van die amp as president van die hele Transvaal 1878 – Pres. Jan Brand lê hoeksteen huidige Tweetoringkerk in Bloemfontein 1900 – Anglo-Boereoorlog: Slag van Sandrivier Ná hewige gevegte onttrek

10 MEI2024-03-01T08:45:00+02:00
14 08, 2023

9 MEI

2024-03-01T08:38:06+02:00

9 MEI GEBEURE 1652 – Kaap as eiendom van VOC verklaar Jan van Riebeeck reik ’n proklamasie uit waarin hy die Kaap tot eiendom van die VOC verklaar. 1717 – Wellington aangelê Wellington het voor 1840 onder meer bekend gestaan

9 MEI2024-03-01T08:38:06+02:00
14 08, 2023

8 MEI

2024-03-01T08:29:17+02:00

8 MEI GEBEURE 1883 – Paul Kruger spreek die volk toe in Pretoria na verkiesing as staatspresident van die ZAR 1902 – Anglo-Boereoorlog: Buller vertrek uit Ladysmith Generaal Redvers Buller vertrek uit Ladysmith na ’n verblyf van 2 maande. Sy

8 MEI2024-03-01T08:29:17+02:00
14 08, 2023

7 MEI

2024-03-01T08:26:07+02:00

7 MEI GEBEURE 1652 – Skepe kom in Tafelbaai aan Die skepe, Walvis en Oliphant kom in Tafelbaai aan. Hierdie skepe was oorspronklik deel van Jan van Riebeeck se vloot wat uit Nederland (Texel) na die Kaap vertrek het. Hulle

7 MEI2024-03-01T08:26:07+02:00
14 08, 2023

6 MEI

2024-03-01T08:21:46+02:00

6 MEI GEBEURE 1662 – Zacharias Wagenaer as tweede Kommandeur van die Kaap die Goeie Hoop aangestel Zacharias Wagenaar volg Jan van Riebeeck op as die nuwe Kaapse goewerneur. Die pos sou vier jaar lank deur hom beman word. 1852

6 MEI2024-03-01T08:21:46+02:00
14 08, 2023

4 MEI

2024-03-01T07:23:24+02:00

4 MEI GEBEURE 1842 – Britte annekseer Natalia Nadat die Trekkers Dingaan verslaan het, begin hulle ’n regering organiseer in Natal. Die Britte in die Kaap beskou hulle nog as Britse onderdane en as onderhewig aan die “Cape of Good

4 MEI2024-03-01T07:23:24+02:00
14 08, 2023

3 MEI

2024-03-01T07:15:46+02:00

3 MEI GEBEURE 1751 – Ds. HH van der Veen word verbied om die kansel te bestyg In die kerkraadsnotule van die NG gemeente Malmesbury is daar ’n verwysing na ds. Herman Haike van der Veen wat verbied is om

3 MEI2024-03-01T07:15:46+02:00
14 08, 2023

2 MEI

2024-03-01T07:12:38+02:00

2 MEI GEBEURE 1957 – “Die Stem van Suid-Afrika”, word die amptelike volkslied Op 30 en 31 Mei 1918 het CJ Langenhoven in sy woning, Arbeidsgenot op Oudtshoorn, die woorde van die eerste drie verse van “Die Stem van Suid-Afrika”

2 MEI2024-03-01T07:12:38+02:00
Go to Top