DIE OU PRESIDENSIE, BLOEMFONTEIN

2024-06-21T12:08:39+02:00

DIE OU PRESIDENSIE, BLOEMFONTEIN Die deftige Presidentswoning staan in President Brandstraat net suid van Bloemspruit. In 1840 het ’n Trekker-veeboer Johan Nicolaas Brits sy hartbeeshuisie ongeveer 300 m van die fontein in die omgewing van die huidige Presidensie opgerig. Met