GEREFORMEERDE KERK, POTCHEFSTROOM

2024-06-21T12:22:24+02:00

GEREFORMEERDE KERK, POTCHEFSTROOM Half verskuil agter die bome, langs die Gereformeerde Kerk in Kerkstraat, Potchefstroom, staan ’n eenvoudige waenhuiskerkie. Dit is die oudste kerkgebou van die Gereformeerde Kerk in Transvaal, opgerig in die jare 1865 tot 1867. Hierdie kerkie is ’n