14 06, 2024

DIRK POSTMA (1818-1890)

2024-06-14T12:18:06+02:00

DIRK POSTMA (1818-1890) Ds. Dirk Postma was die eerste predikant van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika en die stigter en eerste hoogleraar van dié kerk se teologiese skool op Burgersdorp in die Oos-Kaap. Hy is op 10 Januarie 1818 in Dokkum in Friesland gebore en

DIRK POSTMA (1818-1890)2024-06-14T12:18:06+02:00
14 06, 2024

MTR SMIT (1888-1972)

2024-06-14T09:01:30+02:00

MTR SMIT (1888-1972) MTR Smit was ’n predikant van die Nederduits Gereformeerde (NG) Kerk wat veral bekendheid verwerf het vir die stigting van die kinderhuis op Ugie in die Oos-Kaap wat sy naam dra. Mattheus Theodurus Reuhel Smit is op 9 Januarie 1888 in die

MTR SMIT (1888-1972)2024-06-14T09:01:30+02:00
Go to Top