SJ DU TOIT (1847-1911)

2024-06-14T12:38:58+02:00

SJ DU TOIT (1847-1911) Ds. SJ du Toit was ’n stigter van die Genootskap van Regte Afrikaners, asook ’n predikant van die Nederduits-Gereformeerde Kerk, ’n Bybelvertaler en ’n redakteur van verskeie koerante en tydskrifte. Stephanus Jacobus du Toit is op 9 Oktober 1847 op die