DIE STAATSMODELSCHOOL, PRETORIA

2024-04-09T12:11:22+02:00

DIE STAATSMODELSCHOOL, PRETORIA In die laaste dekade van die vorige eeu is daar ’n hele aantal indrukwekkende geboue in die ZAR opgerig. Hierdie geboue wat in die hoofstad, Pretoria, en ook op die platteland verrys het, het onder meer die Raadsaal