DIE SLAG VAN BUFFELSPOORT

2024-06-13T08:34:41+02:00

DIE SLAG VAN BUFFELSPOORT Teen Desember 1900 was die stryd tussen Boer en Brit reeds langer as ’n jaar aan die gang. Die Boere se voorrade en ammunisie het min geword en hul klere was verslete; die Boere het die Britte aangeval in ’n poging