JOHANNES VAN DER WALT, JOHANNESBURG

2024-04-09T08:03:09+02:00

JOHANNES VAN DER WALT, JOHANNESBURG Hy was ’n sportheld by uitnemendheid, maar hy was ook ’n Afrikaner-patriot wie se politieke denkrigting deur die Simboliese Ossewatrek van 1938 geïnspireer is; soseer dat hy deur sy aktiewe deelname gou in konfrontasie met die