9 04, 2024

DIE KWEEKSKOOL, STELLENBOSCH

2024-04-09T11:06:28+02:00

DIE KWEEKSKOOL, STELLENBOSCH Abraham Faure het al in 1824 die Kaaps-Hollandse Kerk deur middel van die Nederduitsch Zuid-Afrikaansche Tydschrift bewus gemaak van “die noodzakelijkheid van die oprichten van eener Theologische Kweekskoool aan de Kaap de Goede Hoop”. Later in dieselfde jaar

DIE KWEEKSKOOL, STELLENBOSCH2024-04-09T11:06:28+02:00
9 04, 2024

JAN MARAIS-STANDBEELD, STELLENBOSCH

2024-04-09T07:58:01+02:00

JAN MARAIS-STANDBEELD, STELLENBOSCH Op die Jan Marais-plein van die Universiteit van Stellenbosch, omring deur universiteitsgeboue, en bo-op die nuwe gesonke ondergrondse JS Gericke-biblioteek, staan die groot standbeeld van Jan Marais, weldoener van die Universiteit van Stellenbosch, die Afrikanervolk en die onderwys

JAN MARAIS-STANDBEELD, STELLENBOSCH2024-04-09T07:58:01+02:00
Go to Top